Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 107188-2017

23/03/2017    S58

Nederlandene-Haag: Juridiske tjenesteydelser

2017/S 058-107188

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europol
Postadresse: Eisenhowerlaan 73
By: The Hague
NUTS-kode: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postnummer: 2517 KK
Land: Nederlandene
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europol.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2287
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Juridiske tjenesteydelser.

Sagsnr.: 1701/G2/N.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79100000 Juridisk virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er levering af juridiske tjenesteydelser fordelt i 5 partier:

parti 1: nederlandsk erhvervslovgivning, herunder kontraktlovgivning, lovgivning om ikt/intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivs- og databeskyttelse, skattelovgivning og mulig repræsentation i retten (rammekontrakt med 1 kontrahent)

parti 2: nederlandsk beskæftigelses- og arbejdslov, herunder lovgivning vedrørende skat, pension, ydelser, sundhed og sikkerhed (rammekontrakt med 1 kontrahent)

parti 3: EU-lovgivning om offentlige indkøb, herunder rådgivning og mulig repræsentation i Retten (rammekontrakt med 1 kontrahent)

parti 4: belgisk erhvervslovgivning, herunder kontraktlovgivning, lovgivning om ikt/intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivs- og databeskyttelse, skattelovgivning og mulig repræsentation i retten (rammekontrakt med 1 kontrahent)

parti 5: EU-lovgivning om beskæftigelse og tjenestemandsordninger, herunder rådgivning og mulig repræsentation i Retten (multipel rammekontrakt med 3 kontrahenter — genåbning af konkurrence).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 5
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 1: Nederlandsk erhvervslovgivning, herunder kontraktlovgivning, lovgivning om ikt/intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivs- og databeskyttelse, skattelovgivning og mulig repræsentation i retten

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79110000 Advokatbistand og repræsentation
79140000 Juridisk rådgivning og information
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hovedudførelsessted:

Haag, Nederlandene.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 1: Europols kontrakter er normalt underlagt EU-retten, om nødvendigt suppleret med nederlandsk lovgivning. Domstolene i Haag har jurisdiktion i tvister om fortolkning og/eller anvendelse af kontrakten. Europol har ikke nogen intern, nederlandsk kvalificeret jurist, derfor kan det lejlighedsvist være nødvendigt med nederlandsk juridisk rådgivning om spørgsmål vedrørende erhvervslovgivning. Rådgivning kan også omfatte spørgsmål vedrørende softwarelicensvilkår og fortolkning heraf i henhold til nederlandsk lovgivning samt spørgsmål om privatlivs- og databeskyttelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 2 forlængelser på hver 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 2: Nederlandsk lovgivning vedrørende beskæftigelse og arbejdsforhold, herunder lovgivning vedrørende skat, pension, ydelser, sundhed og sikkerhed

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79140000 Juridisk rådgivning og information
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hovedudførelsessted:

Haag, Nederlandene.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

For parti 2: Europol anvender Nederlandenes sundheds- og sikkerhedsstandarder. Undertiden er det nødvendigt med nederlandsk juridisk rådgivning vedrørende lovgivning om beskæftigelse og arbejdsforhold, herunder lovgivning om pension, ydelser, socialsikring og skat.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 2 forlængelser på hver 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 3: EU-lovgivning om offentlige indkøb, herunder rådgivning og mulig repræsentation ved Retten

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79110000 Advokatbistand og repræsentation
79140000 Juridisk rådgivning og information
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hovedudførelsessted:

Haag, Nederlandene.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 3: Europol har intern juridisk ekspertise om indkøb. Det betyder, at det indledende arbejde skal udføres internt, og juridisk rådgivning vil omhandle særlige detaljer (f.eks. kritisk input om forsvar som udarbejdet af Europol) og taktisk rådgivning samt potentielle oversættelser til fransk. Europols juridiske team skal involveres og rådføres i hver fase af proceduren.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 2 forlængelser på hver 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 4: Belgisk erhvervslovgivning, herunder kontraktlovgivning, lovgivning om ikt/intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivs- og databeskyttelse, skattelovgivning og mulig repræsentation i retten

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79110000 Advokatbistand og repræsentation
79140000 Juridisk rådgivning og information
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hovedudførelsessted:

Haag, Nederlandene.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

For parti 4: Europol deltager i interinstitutionelle udbudsprocedurer (dvs. udbudsprocedurer iværksat af Europa-Kommissionen på vegne af EU's institutioner og agenturer). Kontrakterne, der er et udkomme heraf, er underlagt belgisk lovgivning og jurisdiktionen for retten i Bruxelles. Nogle gange har Europol brug for specialiseret rådgivning om generel belgisk erhvervslovgivning. Rådgivning kan også omfatte spørgsmål vedrørende softwarelicensvilkår og fortolkning heraf i henhold til belgisk lovgivning samt spørgsmål om privatlivs- og databeskyttelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 2 forlængelser på hver 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

EU-lovgivning om beskæftigelse og tjenestemandsordninger, herunder rådgivning og mulig repræsentation i Retten

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79110000 Advokatbistand og repræsentation
79140000 Juridisk rådgivning og information
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hovedudførelsessted:

Haag, Nederlandene.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

For parti 5: Europol beskæftiger tjenestemænd i henhold til personalevedtægterne for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Europol har intern juridisk ekspertise og ønsker at have mulighed for (men ikke at være forpligtet til) at anmode om bistand fra et advokatfirma under en rammekontrakt, der kan følge af denne udbudsprocedure. Europols juridiske team skal involveres og rådføres i hver fase af proceduren.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 2 forlængelser på hver 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Som angivet i udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/04/2017
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/04/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ca. inden for 4 år.

VI.3)Yderligere oplysninger:

Inden for 3 år efter indgåelsen af den (indledende) kontrakt kan Europol anvende en procedure for udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse (artikel 134, litra e), i gennemførelsesbestemmelserne) for supplerende kontrakter vedrørende tjenesteydelser lig dem, som den ordregivende myndighed har tildelt den part, der er blevet tildelt denne kontrakt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Europol
Postadresse: Eisenhowerlaan 73
By: The Hague
Postnummer: 2517 KK
Land: Nederlandene
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Internetadresse: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/03/2017