Varer - 108536-2020

05/03/2020    S46

Danmark-København: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2020/S 046-108536

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 006-008061)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Haas
E-mail: tah@ski.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fødevarer og engangsartikler

Sagsnr.: 09.01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder på vegne af SKI’s kunder en rammeaftale vedrørende levering af fødevarer og engangsartikler til store og mellemstore køkkener. Mindre køkkener vil også kunne anvende aftalen i det omfang, de kan opfylde minimumskøbet. Rammeaftalen retter sig mod enheder/institutioner, der ved indkøb af fødevarer, drikkevarer og engangsartikler/fødevareemballage har et indkøbsbehov på minimum 1 000 DKK pr. levering.

Rammeaftalen er en frivillig aftale. Dette indebærer, at det er frivilligt for SKI’s kunder, jf. bilag A, om de vil anvende rammeaftalen. De har således som udgangspunkt en ret til - men ikke en pligt til - at anvende rammeaftalen. Dog forpligter kunderne sig i forbindelse med tildeling af leveringkontrakter til et minimumsaftag på 50 % af kundens forventede aftag i leveringkontraktens varighed.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 006-008061

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 11/03/2020
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 18/03/2020
Tidspunkt: 13:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 11/03/2020
Tidspunkt: 13:01
Læses:
Dato: 18/03/2020
Tidspunkt: 13:01
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

SKI arbejder fortsat på besvarelsen af indkomne spørgsmål. SKI forlænger på den baggrund foreløbigt tilbudsfristen til den 18. marts 2020, kl. 13.00. SKI opfordrer i forlængelse af ovenstående til, at tilbudsgiverne ikke arbejder videre med færdiggørelse af tilbud, førend de resterende svar er uploadet i Ethics. Inden tilbudsfristen den 18. marts 2020, kl. 13.00 vil SKI, samtidig med at de resterende svar uploades i Ethics, meddele en yderligere fristforlængelse. Ved fastsættelsen af denne yderligere fristforlængelse vil SKI tage højde for, at tilbudsgiverne skal have en passende frist til at færdiggøre deres til bud på baggrund af de nye svar.