Tjenesteydelser - 108645-2019

07/03/2019    S47    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Uddannelse og undervisning

2019/S 047-108645

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
29634750
Frederiksholms Kanal 26
København K
1220
Danmark
Kontaktperson: Christine Vinther
Telefon: +45 33925222
E-mail: Christine.vinther@stukuvm.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.stukuvm.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233215&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233215&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til ordblinde på videregående uddannelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til ordblinde på videregående uddannelser. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler ud fra en geografisk opdeling samt en opdeling på henholdsvis korte og mellemlange uddannelser og lange videregående uddannelser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 142 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Region Hovedstaden

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000
85312300
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 1) omfatter levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til korte og mellemlange videregående uddannelser i Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholms Regions Kommune.

Målgruppen for ydelserne er studerende med læse-/skrivevanskeligheder på korte og mellemlange videregående uddannelser.

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med op til 2 leverandører på hver af delaftalerne af hensyn til forsyningssikkerheden. Den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet vil blive tildelt en rammeaftale som primær leverandør. Hvis der for en given delaftale er afgivet mere end et antageligt tilbud, vil ordregiver tildele en rammeaftale som sekundær leverandør til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 100 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte delaftaler er baseret på et skøn. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Værdien kan således ændres i både op og nedadgående retning. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 – Region Sjælland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000
85312300
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 2) omfatter levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til korte og mellemlange videregående uddannelser i Region Sjælland.

Målgruppen for ydelserne er studerende med læse-/skrivevanskeligheder på korte og mellemlange videregående uddannelser.

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med op til 2 leverandører på hver af delaftalerne af hensyn til forsyningssikkerheden. Den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet vil blive tildelt en rammeaftale som primær leverandør. Hvis der for en given delaftale er afgivet mere end et antageligt tilbud, vil ordregiver tildele en rammeaftale som sekundær leverandør til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte delaftaler er baseret på et skøn. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Værdien kan således ændres i både op og nedadgående retning. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 - Region Syddanmark

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000
85312300
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 3) omfatter levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til korte og mellemlange videregående uddannelser i Region Syddanmark.

Målgruppen for ydelserne er studerende med læse-/skrivevanskeligheder på korte og mellemlange videregående uddannelser.

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med op til 2 leverandører på hver af delaftalerne af hensyn til forsyningssikkerheden. Den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet vil blive tildelt en rammeaftale som primær leverandør. Hvis der for en given delaftale er afgivet mere end et antageligt tilbud, vil ordregiver tildele en rammeaftale som sekundær leverandør til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte delaftaler er baseret på et skøn. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Værdien kan således ændres i både op og nedadgående retning. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 - Region Midtjylland

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000
85312300
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 4) omfatter levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til korte og mellemlange videregående uddannelse i Region Midtjylland.

Målgruppen for ydelserne er studerende med læse-/skrivevanskeligheder på korte og mellemlange videregående uddannelser.

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med op til 2 leverandører på hver af delaftalerne af hensyn til forsyningssikkerheden. Den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet vil blive tildelt en rammeaftale som primær leverandør. Hvis der for en given delaftale er afgivet mere end et antageligt tilbud, vil ordregiver tildele en rammeaftale som sekundær leverandør til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 44 600 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte delaftaler er baseret på et skøn. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Værdien kan således ændres i både op og nedadgående retning. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 - Region Nordjylland

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000
85312300
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 5) omfatter levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til korte og mellemlange videregående uddannelser i Region Nordjylland.

Målgruppen for ydelserne er studerende med læse-/skrivevanskeligheder på korte og mellemlange videregående uddannelser.

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med op til 2 leverandører på hver af delaftalerne af hensyn til forsyningssikkerheden. Den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet vil blive tildelt en rammeaftale som primær leverandør. Hvis der for en given delaftale er afgivet mere end et antageligt tilbud, vil ordregiver tildele en rammeaftale som sekundær leverandør til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 700 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte delaftaler er baseret på et skøn. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Værdien kan således ændres i både op og nedadgående retning. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 6 - Bornholms Regions Kommune

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000
85312300
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regions Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 6) omfatter levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til korte og mellemlange videregående uddannelser i Bornholms Regions Kommune.

Målgruppen for ydelserne er studerende med læse-/skrivevanskeligheder på korte og mellemlange videregående uddannelser.

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med op til 2 leverandører på hver af delaftalerne af hensyn til forsyningssikkerheden. Den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet vil blive tildelt en rammeaftale som primær leverandør. Hvis der for en given delaftale er afgivet mere end et antageligt tilbud, vil ordregiver tildele en rammeaftale som sekundær leverandør til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte delaftaler er baseret på et skøn. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Værdien kan således ændres i både op og nedadgående retning. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 7 - Region Hovedstaden

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000
85312300
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 7) omfatter levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til lange videregående uddannelser i Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholms Regions Kommune.

Målgruppen for ydelserne er studerende med læse-/skrivevanskeligheder på lange videregående uddannelser.

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med op til 2 leverandører på hver af delaftalerne af hensyn til forsyningssikkerheden. Den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet vil blive tildelt en rammeaftale som primær leverandør. Hvis der for en given delaftale er afgivet mere end et antageligt tilbud, vil ordregiver tildele en rammeaftale som sekundær leverandør til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 300 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte delaftaler er baseret på et skøn. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Værdien kan således ændres i både op og nedadgående retning. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 8 - Region Sjælland

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000
85312300
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 8) omfatter levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til lange videregående uddannelser i Region Sjælland.

Målgruppen for ydelserne er studerende med læse-/skrivevanskeligheder på lange videregående uddannelser.

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med op til 2 leverandører på hver af delaftalerne af hensyn til forsyningssikkerheden. Den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet vil blive tildelt en rammeaftale som primær leverandør. Hvis der for en given delaftale er afgivet mere end et antageligt tilbud, vil ordregiver tildele en rammeaftale som sekundær leverandør til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte delaftaler er baseret på et skøn. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Værdien kan således ændres i både op og nedadgående retning. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 9 - Region Syddanmark

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000
85312300
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 9) omfatter levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til lange videregående uddannelser i Region Syddanmark.

Målgruppen for ydelserne er studerende med læse-/skrivevanskeligheder på lange videregående uddannelser.

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med op til 2 leverandører på hver af delaftalerne af hensyn til forsyningssikkerheden. Den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet vil blive tildelt en rammeaftale som primær leverandør. Hvis der for en given delaftale er afgivet mere end et antageligt tilbud, vil ordregiver tildele en rammeaftale som sekundær leverandør til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 800 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte delaftaler er baseret på et skøn. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Værdien kan således ændres i både op og nedadgående retning. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 10 - Region Midtjylland

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000
85312300
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 10) omfatter levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til lange videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Målgruppen for ydelserne er studerende med læse-/skrivevanskeligheder på lange videregående uddannelser.

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med op til 2 leverandører på hver af delaftalerne af hensyn til forsyningssikkerheden. Den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet vil blive tildelt en rammeaftale som primær leverandør. Hvis der for en given delaftale er afgivet mere end et antageligt tilbud, vil ordregiver tildele en rammeaftale som sekundær leverandør til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte delaftaler er baseret på et skøn. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Værdien kan således ændres i både op og nedadgående retning. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 11 - Region Nordjylland

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000
85312300
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 11) omfatter levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til lange videregående uddannelser i Region Nordjylland.

Målgruppen for ydelserne er studerende med læse-/skrivevanskeligheder på lange videregående uddannelser.

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med op til 2 leverandører på hver af delaftalerne af hensyn til forsyningssikkerheden. Den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet vil blive tildelt en rammeaftale som primær leverandør. Hvis der for en given delaftale er afgivet mere end et antageligt tilbud, vil ordregiver tildele en rammeaftale som sekundær leverandør til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte delaftaler er baseret på et skøn. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Værdien kan således ændres i både op og nedadgående retning. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 12 - Bornholms Regions Kommune

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000
85312300
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regions Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 12) omfatter levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til lange videregående uddannelser i Bornholms Regions Kommune.

Målgruppen for ydelserne er studerende med læse-/skrivevanskeligheder på lange videregående uddannelser.

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med op til 2 leverandører på hver af delaftalerne af hensyn til forsyningssikkerheden. Den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet vil blive tildelt en rammeaftale som primær leverandør. Hvis der for en given delaftale er afgivet mere end et antageligt tilbud, vil ordregiver tildele en rammeaftale som sekundær leverandør til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte delaftaler er baseret på et skøn. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt under hensyntagen til fremtidige forventninger. Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb. Værdien kan således ændres i både op og nedadgående retning. Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD. Tilbudsgiver skal i ESPD’et erklære, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 136, som ordregiver har valgt at bringe i anvendelse i dette udbud. I Del IV, C, beskrives 1-3 relevante referencer vedrørende tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Ved tilsvarende opgaver forstås tjenesteydelser, hvor tilbudsgiver har udført opgaver, som har indeholdt:

1) test og udredning af ordblinde;

2) individuelt tilpassede studiestøtteforløb og/eller specialundervisningsforløb herunder instruktion i it-hjælpemidler til ordblinde, og

3) Studiestøtte og/eller specialundervisning af studerende på videregående uddannelser.

Som mindstekrav kræves referencer indenfor de seneste 3 år (i henhold til datoen for tilbudsfrist).

Tilbudsgiver kan opfylde mindstekravet ved at angive 1, 2 eller 3 referencer, som tilsammen indeholder erfaring med 1), 2) og 3) ovenfor.

Se udbudsbetingelsernes punkt 5.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildeling af rammeaftalen vil for hver delaftale ske til de op til 2 tilbudsgivere, som afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud, som nærmere anført i udbudsbetingelserne med bilag.

Ordregiver vil i denne forbindelse lægge følgende underkriterier til grund:

1) Pris (60%);

2) Kvalitet (40%).

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 04/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ydelsen er omfattet af bilag XIV til udbudsdirektivet, og udbuddet gennemføres derfor efter udbudslovens afsnit III § § 186-190 (light-regimet) angående offentlige kontrakter vedrørende sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Ordregiver er dermed ikke bundet af procedurereglerne i udbudslovens afsnit II.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/03/2019