Usluge - 109168-2019

08/03/2019    S48

Belgija-Bruxelles: Mehanizam pomoći za provedbu pomorskog prostornog planiranja

2019/S 048-109168

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 030-065924)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća, EASME.A.3.2 — Scientific advice and control
Poštanska adresa: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/easme/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Mehanizam pomoći za provedbu pomorskog prostornog planiranja

Referentni broj: EASME/2019/OP/0005
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EASME želi sklopiti ugovor o pružanju usluga za nabavu mehanizma pomoći kojim se nude usluge podrške, tehničko savjetovanje i studijski rad za provedbu pomorskog prostornog planiranja (Direktiva 2014/89/EU).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/03/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 030-065924

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Promjene u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.4. Zadaci, odjeljku 1.6. Opće smjernice o metodologiji i odjeljku 4.3.4. Kriteriji i dokaz tehničke i stručne sposobnosti. Promjene u Prilogu 2.2. Tehnička sposobnost u odjeljku B — Kriteriji povezani s timom koji pruža usluge.