Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 109786-2020

06/03/2020    S47

Belgija-Bruxelles: Polica osiguranja za pomoć i životno/invalidsko osiguranje u korist članova, delegata CCMI-ja, zamjenika i stručnjaka EGSO-a

2020/S 047-109786

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 023-050156)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)
Poštanska adresa: Rue Belliard 99-101
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Direction A — organes statutaires et conditions de travail des membres. Unité A.3 MEM.
E-pošta: assistance-assurance@eesc.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eesc.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Polica osiguranja za pomoć i životno/invalidsko osiguranje u korist članova, delegata CCMI-ja, zamjenika i stručnjaka EGSO-a

Referentni broj: CESE/2020/A.3 MEM/1
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66512000 Usluge osiguranja od nezgode i usluge zdravstvenog osiguranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Sklapanje ugovora kako bi bio pokriven policom za pomoć i životno osiguranje/osiguranje u slučaju invaliditeta. Na taj način će se osiguranim stranama, u obnašanju njihovih dužnosti, pružiti puno pokriće osiguranjem na dane kad prisustvuju sastancima ili događanjima EGSO-a, uključujući sva putovanja koja su time uključena. Policom će osiguranja biti pokriveni: članovi EGSO-a, predstavnici CCMI-ja, zamjenici članova i stručnjaci EGSO-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/03/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 023-050156

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 09/03/2020
Glasi:
Datum: 16/03/2020
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 16/03/2020
Glasi:
Datum: 23/03/2020
VII.2)Ostali dodatni podaci: