TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 111750-2015

Vis forkortet udgave

01/04/2015    S64

Nederlandene-Haag: Ikt-racks, kabling og andre passive og aktive infrastrukturelementer, herunder relaterede tjenesteydelser

2015/S 064-111750

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europol
Postadresse: Eisenhowerlaan 73
By: Haag
Postnummer: 2517 KK
Land: Nederlandene
Att: Indkøbskontoret
Mailadresse: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531681
Fax: +31 703180808

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.europol.europa.eu

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=779

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Ikt-racks, kabling og andre passive og aktive infrastrukturelementer, herunder relaterede tjenesteydelser.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Haag, Nederlandene.

NUTS-kode NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 10
Begrundelse for en rammeaftale med en varighed på over fire år: Den ekstraordinære kontraktvarighed er påkrævet som følge af de særlige krav til varer og tjenesteydelser omfattet af dette udbud, for eksempel udvidet vedligeholdelse.

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 10 000 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Dette udbud er påkrævet for at kunne bestille varer og tjenester relateret til almindelige og tilpassede ikt-racks til Europols arbejdssteder.
— Varer: Omfatter, men er ikke begrænset til, almindelige og kundetilpassede ikt-racks med tilhørende kobber- og/eller fiberbackbone/-patchkabling, aktive og passive infrastrukturelementer såsom, men ikke begrænset til, nødstrømsforsyning, strømfordelingsenhed, dørlåsesystem, kameraer, KVM-switcher (tastatur, video og mus) og fjernforvaltningsløsninger.
— Tjenesteydelser: Omfatter, men ikke er begrænset til, installation af varer, implementering og konfigurering af software, rådgivning, projektstyring, undervisning, transport, lagring og support (internt og eksternt) samt enhver anden aktivitet, der vedrører udformning og konstruktion af datacenteret og support hertil. Tjenesteydelserne kan også omfatte projektforvaltning og rådgivning i forbindelse med nye strukturer såvel som store udbygninger af det nuværende Europolmiljø.
Vedligeholdelsesdelen:
— Vedligeholdelse af nye og eksisterende racks og tilhørende aktive/passive komponenter på alle ovennævnte arbejdssteder.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

48800000 Informationssystemer og servere, 48820000 Servere, 45300000 Udførelse af bygningsinstallationer, 45314320 Kabelinstallationsarbejder i forbindelse med datamater, 30200000 Edb-maskiner og -artikler, 72315000 Datanetstyring og støttevirksomhed

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Kontraktens varighed vil være 2 år med 2 mulige forlængelser a 2 år til indkøbsdelen (i alt 6 år). Kontraktens vedligeholdelsesdel vil omfatte yderligere 2 mulige forlængelser a 2 år (i alt 10 år). Værdien for kontraktens maksimale varighed er højst 10 000 000 EUR.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Samme som dokumentationen til brug for prækvalifikationen.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Samme som dokumentationen til brug for prækvalifikationen.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Samme som dokumentationen til brug for prækvalifikationen.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
D/C1/1503.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
29.4.2015 - 23:59
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
Andet: Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på det faktum, at engelsk er Europols arbejdssprog.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Alle dokumenter vedrørende dette udbud kan downloades og ses på det »e-tendering«-link, der er offentliggjort ovenfor, men for at bruge nogle muligheder på »e-tendering«-webstedet skal brugerne logge sig på. Efter login vil brugerne have mulighed for at »tilmelde sig« et udbud, hvilket betyder, at de modtager meddelelser om arrangementer såsom offentliggørelse af nye dokumenter eller spørgsmål. Desuden giver dette også mulighed for, at brugerne kan stille spørgsmål vedrørende et udbud.
Europol anbefaler dette på det kraftigste for ikke at risikere manglende oplysninger.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20.3.2015