Varer - 114132-2019

12/03/2019    S50    - - Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Vejle: Medicinske forbrugsmaterialer

2019/S 050-114132

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Dorthe Jensen
Telefon: +45 29391252
E-mail: Dorthe.Jensen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.1)Navn og adresser
Region Sjælland
Sygehusvej 10
Roskilde
4000
Danmark
E-mail: jeds@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk

I.1)Navn og adresser
Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
E-mail: m.moltsen@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale til Sprøjter & Kanyler fællesudbud

Sagsnr.: 18/44060
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33140000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med tilrettelæggelse af udbud af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Nordjylland sendes udarbejdet udkast til udbudsmateriale i en høring blandt potentielle leverandører. Formålet med høringen er at sikre, at udbudsmaterialet afspejler de løsninger, som de potentielle leverandører kan tilbyde, og at der dermed offentliggøres det bedst mulige udbudsmateriale, hvor den nedsatte brugergruppe har haft mulighed for at forholde sig til alle ønsker og kommentarer fra de potentielle leverandører. Region Midtjylland deltager på option. Det fremgår af punkt VI.3) hvordan der afgives høringssvar.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale til Sprøjter & Kanyler fællesudbud

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33141220
33141310
33141320
33141321
33141322
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De af Region Syddanmark udarbejdede udkast til udbudsmateriale kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=REGIONSYDDK

Dokumenterne findes på siden vedr. nærværende høring. I høringen ønsker Region Syddanmark at få potentielle leverandørers input til det udarbejdede materiale, så der rammes så bredt som muligt.

Deadline for høringssvar er den 29.3.2019 kl. 12:00.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Der gøres opmærksom på, at høringsmaterialet kun er et foreløbigt materiale. Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det foreløbige udbudsmateriale forud for selve udbuddet, og er ikke forpligtet til at tage højde for de indkomne høringssvar. Bemærk i øvrigt, at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
29/04/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I høringssvaret bedes potentielle Leverandører være særligt opmærksom på dokumentet "størrelsesark", hvor Regionen ønsker inputs omkring størrelser for at sikre en bred konkurrence på delaftalerne. Forbrugstal og vægtning af tildelingskriterier vil først blive oplyst, når det endelige udbud offentliggøres.

Høringssvar/kommentarer bedes laves i et excel ark eller word dokument med henvisning til bilag og pkt./pos.nr.og vedhæftes en mail til dorthe.jensen@rsyd.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2019