Tjenesteydelser - 115362-2017

29/03/2017    S62

Nederlandene-Haag: Sikkerhedsvagt- og receptions-/omstillingstjenester til Europahuset i Haag, Nederlandene

2017/S 062-115362

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: European Commission Representation in the Netherlands
Postadresse: Korte Vijverberg 5-6
By: The Hague
NUTS-kode: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postnummer: 2513 AB
Land: Nederlandene
Kontaktperson: Head of Administration
E-mail: COMM-NL-administratie@ec.europa.eu
Telefon: +31 703135300
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/netherlands/business-funding/procurement_nl
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2328
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2328
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2328
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sikkerhedsvagt- og receptions-/omstillingstjenester til Det Europahuset i Haag, Nederlandene.

Sagsnr.: PR/2017-07-SEC/HAG.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79710000 Sikkerhedstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sikkerhedsvagt- og receptions-/omstillingstjenester til Europahuset i Haag, Nederlandene.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 930 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79992000 Receptionsarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hovedudførelsessted:

European Commission Representation in the Netherlands, Korte Vijverberg 5–6, 2513 AB The Hague, NEDERLANDENE.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Europa-Kommissionens repræsentation i Haag, Nederlandene, der også handler på vegne af Europa-Parlamentets informationskontor, søger sikkerhedsvagt- og receptions-/omstillingstjenester til Europahusets lokaler i Haag, Nederlandene. Formålet er at levere en uniformeret, uddannet og ubevæbnet sikkerhedsbevogtning, der kan udføre rutinemæssige beskyttelses- og adgangskontrolopgaver og receptions-/omstillingstjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 930 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges op til 4 gange for en maksimumsperiode på 5 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Bud kan afgives af sammenslutninger af tjenesteydere, som ikke er forpligtede til at antage en bestemt retlig form forud for tildeling af kontrakten. Hvis en sammenslutning tildeles kontrakten, bliver den muligvis nødt til at antage en særlig retlig form, hvis dette er nødvendigt med henblik på at være ansvarlig for modtagelse og bearbejdning af betalinger på vegne af sammenslutningens deltagere samt for forvaltning og koordinering af tjenesten.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Betaling for tjenesterne (den faste plan plus særlige, supplerende og ekstra tjenester) foretages hver måned på den måde, der er fastsat i kontraktudkastet, ved fremlæggelse af en korrekt faktura, der er udstedt i overensstemmelse med national lovgivning og alle understøttende dokumenter, der omtaler tjenesterne udført i løbet af den pågældende måned, navnlig den ordregivende myndigheds skriftlige anmodning om særlige supplerende og/eller ekstra tjenester.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/05/2017
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/05/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/03/2017