Tjenesteydelser - 11622-2021

12/01/2021    S7

Irland-Cork: Bortskaffelse og behandling af affald

2021/S 007-011622

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Cork County Council
CVR-nummer: N/A
Postadresse: County Hall, Carrigrohane Road
By: Cork
NUTS-kode: IE IRELAND
Land: Irland
Kontaktperson: George Salter
E-mail: george.salter@corkcoco.ie
Telefon: +353 214532728
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.corkcoco.ie
Internetadresse for køberprofilen: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/406
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180689&B=ETENDERS_SIMPLE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180689&B=ETENDERS_SIMPLE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Waste Services Framework Agreement 2021-2024

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Cork County Council is setting up a framework for the provision of various services related to the collection, transport, treatment, recycling and disposal of waste streams from its various public facilities, primarily Civic Amenity sites and Bottle Banks. Other sites in the Functional Area may be added if appropriate.

This framework was originally published in early 2020. However, upon review and internal advice, CCC has decided to abandon the 2020 framework and open a new agreement for application.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
03416000 Spildtræ
03417000 Træaffald
14630000 Slagger, krats, affald og skrot, af jern
19600000 Læder-, tekstil-, gummi- og plastaffald
19610000 Affald af læder
19620000 Tekstilaffald
19630000 Gummiaffald
19640000 Affaldssække og -poser af polyethylen
34928480 Affaldscontainere og -spande
44613700 Affaldscontainere
44613800 Containere til spildprodukter
44616200 Tromler til affald
90523000 Bortskaffelse af giftigt affald, undtagen radioaktivt affald og kontamineret jord
90524300 Bortskaffelse af biologisk affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: IE053 South-West
Hovedudførelsessted:

Cork County functional area.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Cork County Council is setting up a framework for the provision of various services related to the collection, transport, treatment, recycling and disposal of waste streams from its various public facilities, primarily Civic Amenity sites and Bottle Banks. Other sites in the functional area may be added if appropriate.

This framework was originally published in early 2020. However, upon review and internal advice, CCC has decided to abandon the 2020 framework and open a new agreement for application.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Framework may be extended for a maximum of 12 months, at the sole discretion of Cork County Council.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Please note that the total value of this framework is estimated across all waste streams. Individual contract values are expected to be significantly less than this figure.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Please refer to attached documentation for any/full details.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 24
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2021
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/06/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/03/2021
Tidspunkt: 16:00
Sted:

Electronic opening at office location in Cork.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Opening by management team in waste services.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: The High Court
Postadresse: Four Courts, Inns Quay
By: Dublin 7
Land: Irland
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
Telefon: +353 18886000
Internetadresse: http://www.courts.ie
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2021