Tjenesteydelser - 118036-2019

13/03/2019    S51    - - Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Roskilde: System- og supporttjenester

2019/S 051-118036

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Sjælland
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Morten Nielsen
Telefon: +45 93566054
E-mail: MOBJN@REGIONSJAELLAND.DK
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://regionsjaelland.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Service og vedligehold af T-Doc

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72250000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

T-DOC er et system der varetager dokumentation, leverance og sporing af kirurgisk udstyr til alle patienter som opereres i Region Sjælland. Systemet omfatter 6 sygehuse og betjenes fra mere end 200 arbejdsstationer på sterilcentraler og operationsafdelinger samt endoskopiafsnit. Ydermere omfattes mere end 100 maskiner (vaskemaskiner, dampautoklaver og endoskopivaskere) af systemet. Kontrakten omfatter hotline support for de næsten 600 slutbruger af T-DOC, som ikke anvender Region Sjællands KIT Helpdesk. Dette kræver et velfungerende supportcenter med specialiserede medarbejder med indgående kendskab til T-DOC funktioner.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 17 865 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører service og vedligeholdelse af Region Sjællands T-Doc løsning, der varetager dokumentation, leverance og sporing af kirurgisk udstyr til alle patienter som opereres i Region Sjælland.

Kontrakten omfatter hotline support, applikationssupport, remote support, opdatering og opgradering, pro-aktiv support, samt hardwaredækning.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Gennemførelse af service og vedligeholdelses kontrakten, kræver indgående indsigt i T-DOC systemet. T-DOC er et komplekst system, der er tilpasset og konfigureret til de enkelte sterilcentralers, operationsafsnits og endoskopiafsnits arbejdsgange i Region Sjælland og forskellige typer maskiner. Der kræves stor forståelse for arbejdsprocesserne på sterilcentraler, operationsafsnit og endoskopiafsnit og de forskellige afhængigheder i processerne, så sporbarheden og dokumentationen ikke kompromitteres af forkerte supportforslag. Alene Getinge har indsigt i de mange lokale konfigurationer og komplekse afhængigheder, der er tilpasset i T-DOC for at kunne imødekomme de mange lokale behov. Det kræver derfor specialistindsigt i programmet, som det ikke er realistisk, at andre end leverandøren vil kunne opnå. Andre økonomiske aktører ville skulle bruge så lang tid på at forstå systemets kode, at de ikke vil være at betragte som reelle mulige leverandører. Ydermere vil det af samme årsager være nærmest umuligt for andre økonomiske aktører at levere nye T-DOC versioner og fejlretning i eksisterende versioner, hvilket ligeledes er en essentiel del af serviceaftalen. Ud fra det beskrevne vurderes det alene teoretisk muligt for andre økonomiske aktører at kunne gennemføre den konkrete serviceaftale vedrørende T-DOC. På denne baggrund vurderes der at være tale om tekniske årsager i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 forstand.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
29/11/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Getinge Danmark A/S
Ballerup
2750
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 17 865 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København
2100
Danmark

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/03/2019