Varer - 119485-2019

14/03/2019    S52    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Aarhus: Udstyr til fysioterapi

2019/S 052-119485

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik
CVR-nummer: 33466781
Postadresse: Nørrebrogade 44, Bygning 2A, 3. sal, DK-8000 Aarhus C
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Buch Starup
E-mail: gitte.starup@stab.rm.dk
Telefon: +45 30922405

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.im.rm.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af gangrobot til Vestdansk Center for Rygmarvsskadede

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33155000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indkøb af gangrobot til rehabilitering af svært rygmarvskadede patienter.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 900 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af gangrobot til rehabilitering af svært rygmarvskadede patienter.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Vestdansk Center for Rygmarvsskade har modtaget en bevilling til udskiftning af eksisterende gangrobot til rehabilitering af svært rygmarvsskadede patienter, da den nuværende gangrobot er nedslidt efter 10 års brug. Derudover er der sket en betydelig udvikling af Hocoma gangsystemet inden for de seneste år, med blandt andet udvikling af Free D modulet, der er unikt for lige netop dette system. Det er en udvikling, som giver mulighed for at sikre en optimal bevægelse af bækkenet under gang, og er blevet lettere at indstille for patienterne. Ligeledes er gangbåndet blevet lavere, hvilket gør det væsentlig lettere for patienten at få adgang til båndet.

Gangrobotten fra Hocoma, forhandlet af IntraMedic, er specielt udviklet til neurorehabilitering, og kan som den eneste på markedet bevæge selv de meget svært skadede patienter uden egen muskel aktivering i en gangfunktion. Det vurderes, at dette funktionskrav, samt systemernes afgørende betydning for at indgå i afdelingens igangværende forskning for fremadrettet at kunne tilbyde evidens baseret træning, er afgørende for neurocenterets muligheder for at tilbyde den bedste behandling af de rygmarvsskadede patienter

Lokomaten er den eneste gangrobot på det globale marked der ved hjælp af det integrerede vægtaflastningssystem gør, at man kan træne patienters gangfunktion på trods af, at de har ophævet motorisk funktion i deres overekstremiteter. Dette er tilfældet med tetraplegikere der udgør en stor del af patientgruppen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Derfor vælges det, at købe Hocoma 1 stk gangrobot Lokomat Pro med tilhørende modul til bevægelse af hofteleddet (freeD).

I gennem markedsafdækning og ved tidligere erfaring fra anskaffelse af Hocoma gangsystemet til regionens neurorehabiliteringsenhed i Hammel, samt ved deltagelse i internationale kongresser og samarbejde med andre internationale rehabiliteringscentre, vurderes det at gangsystemet er det eneste på markedet der lever op til vores funktionskrav.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 19612
Betegnelse:

Indkøb af gangrobot til Vestdansk Center for Rygmarvsskadede

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Intramedic A/S
CVR-nummer: 14718982
Postadresse: Gentoftegade 118, 2.sal, DK-2820
By: Gentofte
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2820
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 900 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2019