Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Tjenesteydelser - 119891-2019

14/03/2019    S52

Danmark-Ryslinge: Rottebekæmpelse

2019/S 052-119891

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn (Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg kommuner)
By: Ryslinge
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5856
Land: Danmark
E-mail: bi@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.indkobfyn.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud 2018: Levering af lovpligtig rottebekæmpelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90923000 Rottebekæmpelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fællesindkøb Fyn udbyder rammeaftale om levering af lovpligtig rottebekæmpelse de kommende 4 år til Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg kommuner.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 378 970.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeftalen omfatter lovpligtig rottebekæmpelse samt tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommune, Ker­teminde Kommune, Nordfyns Kommune og Nyborg Kommune af ejendomme, som er omfat­tet af tilsynspligt, iht. bekendtgørelse nr. 1723 af 17.12.2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Rammeaftalen indgås med 1 leverandør. Kontraktstart 1.3.2019.

Forventet antal årlige anmeldelser, hverdage (weekend):

- Faaborg-Midtfyn Kommune: 3 800 (52),

- Kerteminde Kommune: 1 550 (52),

- Nordfyns Kommune: 2 200 (52),

- Nyborg Kommune: 1 900 (52).

Antal tilsynspligtige ejendomme p.t.

- Faaborg-Midtfyn Kommune: 3 800 (52),

- Kerteminde Kommune: 1 550 (52),

- Nordfyns Kommune: 2 200 (52),

- Nyborg Kommune: 1 900 (52).

Antal tilsynspligtige ejendomme:

- Faaborg-Midtfyn Kommune: 944,

- Kerteminde Kommune: 216,

- Nordfyns Kommune: 522,

- Nyborg Kommune: 463.

Der er krav om minimum et årligt tilsynsbesøg på ovennævnte ejendomme i perioden oktober til og med februar.

For yderligere oplysninger om opgavens indhold henvises til udbudsmaterialet

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 215-492291
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kiltin A/S
CVR-nummer: 15000848
By: Stenløse
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 3660
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 378 970.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2019