Tjenesteydelser - 120751-2018

20/03/2018    S55

Forenede Kongerige, Det-London: Ekstern dokumentopbevaring og hjælpetjenester

2018/S 055-120751

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Postadresse: 30 Churchill Place, Canary Wharf
By: London
NUTS-kode: UKI4 Not specified
Postnummer: E14 5EU
Land: Det Forenede Kongerige
Kontaktperson: Beatriz Rabazo
E-mail: beatriz.rabazo@ema.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3199
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ekstern dokumentopbevaring og hjælpetjenester

Sagsnr.: EMA/2017/23/ST
II.1.2)Hoved-CPV-kode
92512000 Arkivtjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Agenturet ønsker at erhverve sikker ekstern opbevaring af sine nuværende og historiske journaler i form af papirdokumenter, CD-rom'er og mediebånd; genfindingstjenester; en dokumentmakuleringstjeneste tilpasset agenturets lagringsperioder; scanning af arkiverede dokumenter — digitaliserings- og hjælpetjenester vedrørende dokumentforvaltning efter behov, for eksempel bevaringsforanstaltninger med henblik på sikring af dokumenters integritet, reorganisering og sortering af filer og andre tjenester, som eventuelt med tiden identificeres som nødvendige for at efterleve agenturets dokumentforvaltningspolitik. Agenturet ønsker desuden flytning af sine eksterne arkiver fra deres nuværende placering i Det Forenede Kongerige til den nye leverandørs lokaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
92512100 Destruering af arkiver
79995100 Arkivering
79999100 Scanning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NL329 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

En fuldstændig beskrivelse findes i del 3 af de tekniske specifikationer (udbudsdokumenterne).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Bemærk venligst, at aftalen vil blive indgået for en indledende periode på 6 år, efterfulgt af 2 mulige forlængelser af 2 år hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i udbudsdokumenterne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som angivet i udbudsdokumenterne.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som angivet i udbudsdokumenterne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/05/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Det Europæiske Lægemiddelagentur, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, Det Forenede Kongerige.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 1 repræsentant pr. tilbudsgiver kan overvære åbningen af buddene. Af sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgivere registrere sig inden for den fastsatte frist (se venligst opfordringen til afgivelse af bud) for at få tilladelse til at overvære åbningen af buddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bemærk, at kun 1 bud kan afgives pr. tilbudsgiver.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan fremsættes bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis der menes at være fejl eller forsømmelser, kan der indgives en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, der er opnået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Der kan indgives klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1., senest 2 måneder efter meddelelsen om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Postadresse: 30 Churchill Place, Canary Wharf
By: London
Postnummer: E14 5EU
Land: Det Forenede Kongerige
E-mail: info@ema.europa.eu
Telefon: +44 2036606000
Fax: +44 2036605555
Internetadresse: http://www.ema.europa.eu/ema/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2018