Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 126117-2019

19/03/2019    S55    Bygge og anlæg - Berigtigelse - Begrænset udbud 

Danmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 055-126117

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 045-101882)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Almennyttige Boligselskab, afdeling Højbjerg Vænge etape II, A-N, E+H v/DAB
CVR-nummer: 26384281
Postadresse: Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Engelbrecht Jensen
E-mail: lje@dabbolig.dk
Telefon: +45 77320444

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dabbolig.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Herlev Almennyttige Boligselskab, afdeling Højbjerg Vænge, etape 2, A-N, E+H

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der gennemføres en Helhedsplan i afdeling Højbjerg Vænge, som er opdelt i 3 etaper, etape 1, 2 og 3.

Etape 2, A-N, E+H, udbydes i denne bekendtgørelse.

Arbejderne omhandler:

Nye tage, facader og vinduer, etablering af nye decentrale ventilationanlæg, indvendige ombygninger som medfører modernisering samt etablering af tilgængelighed ved elevatorlifte i flere opgange.

I forbindelse med de indvendige arbejder genhuses beboerne i byggeperioden.

Der udføres samtidig en opretning af de udvendige arealer, hvor der etableres nedgravede affaldscontainere.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 045-101882

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 02/04/2019
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.3
I stedet for:
Dato: 22/03/2019
Læses:
Dato: 08/04/2019
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: