Usluge - 126305-2021

12/03/2021    S50

Hrvatska-Dugo Selo: Usluge financijskog leasinga

2021/S 050-126305

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 032-080058)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dugoselski komunalni i poduzetnički centar doo
Nacionalni registracijski broj: 11993410316
Poštanska adresa: A. Mihanovića 1
Mjesto: Dugo Selo
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10370
Država: Hrvatska
E-pošta: mirjana.perkovic@dugoselo.hr
Telefon: +385 12774264
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dkpc.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava komunalnog vozila s tri izmjenjive nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada, putem financijskog leasinga

Referentni broj: JN-1/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66114000 Usluge financijskog leasinga
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Prilagođeno teretno vozilo za sakupljanje reciklažnog komunalnog otpada s fiksnim navlakačem. Pomičnom dizalicom-grabilicom na roto kontejneru i pomičnim samopodizačem, minimalne ukupne dopuštene mase od 26 t, putem fin. leasinga.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 032-080058

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 19/03/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 30/03/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 19/03/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 30/03/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: