Tjenesteydelser - 127871-2019

19/03/2019    S55    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Randers: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

2019/S 055-127871

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers C
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Svendsen
E-mail: sanne.svendsen@randers.dk
Telefon: +45 89151239

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Brandt
E-mail: mebsr@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Termansen
E-mail: lte@esbjergkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fanø Kommune
CVR-nummer: 31210917
Postadresse: Skolevej 5-7
By: Fanø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 6720
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Termansen
E-mail: lte@esbjergkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Bergstrøm Rossen
E-mail: pia.rossen@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ab6cbd44-f9cd-4482-afd8-e281c616990f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ab6cbd44-f9cd-4482-afd8-e281c616990f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ab6cbd44-f9cd-4482-afd8-e281c616990f/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på levering af sundheds- og plejefaglige vikarer 2019

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarydelser. De omfattede vikargrupper er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vikarer/personale til respirationspatienter er ikke omfattet af udbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 264 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Esbjerg Kommune, inkl. Fanø Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarydelser.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 64 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Fredericia Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarydelser.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 92 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i dage: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3: Randers Kommune

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarydelser.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4: Vejle Kommune

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarydelser.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 68 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgivers soliditetsgrad skal have været minimum 10% i de 2 seneste disponible regnskabsår.

Tilbudsgivers årlige omsætning skal i de 2 seneste disponible regnskabsår have været minimum det samme som den årlige forventede værdi af de(n) delaftale(r), som tilbudsgiver byder på. Hvis tilbudsgiver byder på mere end en delaftale, er kravet opfyldt, såfremt tilbudsgivers årlige omsætning har været minimum det samme som den årlige forventede værdi af den største af de delaftaler, der bydes på.

Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i de 2 seneste disponible regnskabsår.

Erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal angive minimum 2 referencer på opgaver af lignende art og omfang udført inden for de seneste 3 år.

Se uddybning i udbudsbetingelserne.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 15/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Leverandøren skal dække 100% af ordregivers behov.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/03/2019