Varer - 128631-2019

20/03/2019    S56    - - Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Kolding: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2019/S 056-128631

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
KomUdbud ved Kolding Kommune
29189897
Akseltorv 1
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Camilla Schulz Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Kolding Kommune
29189897
Koldng
6000
Danmark
Kontaktperson: Camilla Schulz Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8150d80-9ba8-436e-bb75-91e34f9250f8/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Diabetesartikler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedr. indkøb af diabetesartikler til brugere efter Serviceloven § 112, og i mindre omfang indkøb til ordregiver selv til behandling efter Sundhedsloven. Udbuddet indeholder herudover krav om service (både til brugere og ordregivers ansatte), levering og tilstedeværelse af bevillingssystem (at tilbudsgiver har bevillingssystem, der stilles til rådighed for rammeaftalen).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter hjælpemidler til både børn og voksne, injektion-, tablet og kombinations behandlede diabetikere. Målet er et bredt sortiment, der dækker ordregivers behov. Ordregiver har fokus på, at brugerne med det rette engangshjælpemiddel kan være selvhjulpne. Brug af rammeaftalen foregår hovedsageligt ved, at brugerne selv køber direkte ved leverandøren og diabetesartiklerne sendes til en af ordregiver eller brugerne valgt adresse i Danmark. Området er omfattet af Servicelovens bestemmelser om frit valg, hvorfor tilbudsgiverne skal være opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gælden i denne forbindelse.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
24/05/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Bekendtgørelsen vedr. markedshøring af udbudsmateriale i forbindelse med forestående udbud på levering af diabetesartikler til deltagende kommuner i KomUdbud. Dokumenter til høring er uploaded i Ethics. Besvarelse sker også via Ethics. Frist for kommentarer er fredag den 26.4.2019.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2019