TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 129737-2021

16/03/2021    S52

Ungarn-Budapest: Administrativ og teknisk bistand til gennemførelse af komponent 3 — strafferetlig indsats i forbindelse med CT INFLOW-projektet

2021/S 052-129737

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
Postadresse: Ó utca 27
By: Budapest
NUTS-kode: HU Magyarország
Postnummer: 1066
Land: Ungarn
E-mail: tenders@cepol.europa.eu
Telefon: +36 18038030
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.cepol.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Administrativ og teknisk bistand til gennemførelse af komponent 3 — strafferetlig indsats i forbindelse med CT INFLOW-projektet

Sagsnr.: CEPOL/PR/OP/2021/001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80500000 Uddannelsestilbud
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Cepol søger at gennemføre komponenten vedrørende strafferetlig indsats i forbindelse med projektet »Forbedring af informationsmæssig og strafferetlig reaktion på terrorisme i Mellemøsten og Nordafrika (CT INFLOW)« via en specialiseret enhed. Den specialiserede enhed skal have troværdig, dokumenteret erfaring med kapacitetsopbygning af retsvæsenet i tredjelande. De gennemførte aktiviteter skal føre til forbedrede strafferetlige systemer, der kan samarbejde regionalt og internationalt for at give deres borgere sikkerhed og samtidig sikre overholdelse af folkeretten, menneskerettighederne og retsstatsprincippet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
79996000 Forretningsorganisation
79997000 Organisering af forretningsrejser
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: HU Magyarország
Hovedudførelsessted:

EU's sydlige nabolande primært i partnerlande (Algeriet, Jordan, Libanon, Marokko, Tunesien, Tyrkiet)

EU-medlemsstaterne

I kontrahentens egne lokaler

I Cepols lokaler i Budapest

Eksternt

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Fornyes automatisk én gang for seks måneder, medmindre en af parterne modtager formel meddelelse om det modsatte mindst én måned før udløbet af den igangværende løbetid.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Forbedring af informationsmæssig og strafferetlig reaktion på terrorisme i Mellemøsten og Nordafrika (CT INFLOW), der finansieres under instrumentet til fremme af stabilitet og fred.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/04/2021
Tidspunkt: 10:30
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/05/2021
Tidspunkt: 10:30
Sted:

Cepols hovedkvarter beliggende på adressen Budapest, Ó utca 27., Budapest, 1066, UNGARN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/03/2021