Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 132823-2019

22/03/2019    S58

Luksemburg-Luxembourg: FL/TM19-FR

2019/S 058-132823

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 045-101837)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije
Poštanska adresa: Bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-1882
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Ms Anne-Marie Rikkert
E-pošta: tenders@cdt.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cdt.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

FL/TM19-FR

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79530000 Usluge prevođenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije planira sklopiti okvirne ugovore za prevođenje standardiziranih tehničkih tekstova iz područja prava intelektualnog vlasništva s bugarskog, češkog, danskog, njemačkog, grčkog, engleskog, španjolskog, estonskog, finskog, hrvatskog, mađarskog, talijanskog, litavskog, latvijskog, malteškog, nizozemskog, poljskog, portugalskog, rumunjskog, slovačkog, slovenskog i švedskog jezika na francuski jezik.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/03/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 045-101837

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 01/04/2019
Glasi:
Datum: 08/04/2019
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 11/04/2019
Glasi:
Datum: 25/04/2019
VII.2)Ostali dodatni podaci: