Tjenesteydelser - 136885-2020

20/03/2020    S57

Danmark-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 057-136885

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 037-088298)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
CVR-nummer: 29189676
Postadresse: Valdemarsgade 43
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Munk Rye Andersen
E-mail: rra@horten.dk
Telefon: +45 52344166

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/950457a4-cdc8-49e6-9c95-530930ca7096/homepage

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vordingborg rådhus - Borgernes Hus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vordingborg Kommune skal opføre et nyt bæredygtigt og fleksibelt rådhus, der skal være med til at understøtte nærområdet og være anvendeligt for Vordingborg Kommunes borgere og foreninger. Det nye rådhus skal derfor opføres i Vordingborg Bymidte i forbindelse med det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice.

Vordingborg Kommune udbyder det nye rådhus ("Projektet") som en lukket projektkonkurrence med forudgående prækvalifikation med mulighed for at tildele totalrådgivningskontrakten til vinderen af projektkonkurrencen ved gennemførelse af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudslovens § 82.

Projektkonkurrencen gennemføres i perioden fra februar til juli (2020), og der nedsættes en bedømmelseskomité bestående af 4 repræsentanter fra Vordingborg Kommune og 3 fagdommere (arkitekt og ingeniør).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/03/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 037-088298

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 20/03/2020
Tidspunkt: 15:00
Læses:
Dato: 03/04/2020
Tidspunkt: 15:00
Afsnit nummer: IV.2.3)
I stedet for:
Dato: 27/03/2020
Læses:
Dato: 14/04/2020
Afsnit nummer: VI.3
I stedet for:

Projektkonkurrencen gennemføres via udbudsplatformen www.udbuddet.dk hvor eventuelle spørgsmål kan stilles og vil blive besvaret via www.udbuddet.dk Ansøger skal derfor oprettes som licenshaver hos www.udbuddet.dk for at kunne ansøge. Oprettelse som licenshaver kan ske uden omkostning.

Spørgsmål vedrørende www.udbuddet.dk herunder forhold vedrørende oprettelsen som licenshaver, skal stilles direkte til www.udbuddet.dk via support-funktionen. www.udbuddet.dk's support kan træffes via telefon +45 7022 7007.

Ansøgernes frist for at stille spørgsmål er 10. marts 2020, kl. 15.00.

Ansøger samt de, som ansøger baserer sig på, bedes ved ansøgning udfylde ESPD'et via www.udbuddet.dk for erklæring om, at ansøger samt de, som ansøger baserer sig på, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136 og § 137. I ESPD'et kan også de fuldstændige firmaoplysninger fremgå. Oplysning om økonomisk og finansiel formåen bedes ligeledes gives ved udfyldelse af ESPD'et.

Referencerne for tilsvarende opgaver, beskrivelsen af projektorganisationen samt CV'erne for nøglepersoner kan angives direkte i ESPD'et, men kan også uploades som bilag. I så fald bedes ansøger samle alle bilag i én PDF-fil.

Flere ansøgere kan i fællesskab gå sammen i et konsortium eller lignende sammenslutning med henblik på at afgive tilbud. Tildeles kontrakten et konsortium eller lignende sammenslutning, skal medlemmerne skriftligt erklære at påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, der kan træffe bindende afgørelser på alle deltagernes vegne. Konsortiet eller den lignende sammenslutning vil i kontraktperioden optræde som én totalrådgiver.

Det er Vordingborg Kommunes forventning, at meddelelse om prækvalifikationen sker i uge 13 2020, og næste fase i projektkonkurrencen igangsættes i forlængelse heraf. Afleveringsfristen for projektkonkurrenceforslagene forventes at være i uge primo uge 21 og det forventes, at der indgås totalrådgiverkontrakt med vinderen ultimo juni 2020/primo juli 2020.

Projektkonkurrencens sprog er dansk. Kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget i forbindelse gennemførelsen af projektkonkurrencen vil være dansk, ligesom anmodningen om deltagelse skal afleveres på dansk.

I forbindelse med tilbudsafgivelse skal det påregnes, at byggeriet skal udføres i hovedentreprise, der skal udbydes i et begrænset udbud, alternativt i et udbud med forhandling.

Læses:

Ansøgning om deltagelse i projektkonkurrencen gennemføres via udbudsplatformen www.udbuddet.dk hvor eventuelle spørgsmål kan stilles og vil blive besvaret via www.udbuddet.dk Ansøger skal derfor oprettes som licenshaver hos www.udbuddet.dk for at kunne ansøge. Oprettelse som licenshaver kan ske uden omkostning.

Spørgsmål vedrørende www.udbuddet.dk herunder forhold vedrørende oprettelsen som licenshaver, skal stilles direkte til www.udbuddet.dk via support-funktionen. www.udbuddet.dk's support kan træffes via telefon +45 7022 7007.

Det forventes, at den efterfølgende del af projektkonkurrencen vil gennemføres via www.byggeprojekt.dk De tre (3) ansøgere, der prækvalificeres til at deltage i projektkonkurrencen, vil modtage nærmere information herom.

Ansøgernes frist for at stille spørgsmål er 24.3.2020, kl. 15:00.

Ansøger samt de, som ansøger baserer sig på, bedes ved ansøgning udfylde ESPD'et via www.udbuddet.dk for erklæring om, at ansøger samt de, som ansøger baserer sig på, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136 og § 137. I ESPD'et kan også de fuldstændige firmaoplysninger fremgå. Oplysning om økonomisk og finansiel formåen bedes ligeledes gives ved udfyldelse af ESPD'et.

Referencerne for tilsvarende opgaver, beskrivelsen af projektorganisationen samt CV'erne for nøglepersoner kan angives direkte i ESPD'et, men kan også uploades som bilag. I så fald bedes ansøger samle alle bilag i én PDF-fil.

Flere ansøgere kan i fællesskab gå sammen i et konsortium eller lignende sammenslutning med henblik på at afgive tilbud. Tildeles kontrakten et konsortium eller lignende sammenslutning, skal medlemmerne skriftligt erklære at påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, der kan træffe bindende afgørelser på alle deltagernes vegne. Konsortiet eller den lignende sammenslutning vil i kontraktperioden optræde som én totalrådgiver.

Det er Vordingborg Kommunes forventning, at meddelelse om prækvalifikationen sker i uge 16 2020, og næste fase i projektkonkurrencen igangsættes i forlængelse heraf. Afleveringsfristen for projektkonkurrenceforslagene forventes at være i uge primo uge 23 og det forventes, at der indgås totalrådgiverkontrakt med vinderen ultimo juni 2020/primo juli 2020.

Projektkonkurrencens sprog er dansk. Kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget i forbindelse med gennemførelsen af projektkonkurrencen vil være dansk, ligesom anmodningen om deltagelse skal afleveres på dansk.

I forbindelse med tilbudsafgivelse skal det påregnes, at byggeriet skal udføres i hovedentreprise, der skal udbydes i et begrænset udbud, alternativt i et udbud med forhandling.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: