Tjenesteydelser - 137504-2021

19/03/2021    S55

Danmark-Ballerup: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2021/S 055-137504

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Stefan Uhl Detlefsen
E-mail: fmi-sd-acs12@mil.dk
Telefon: +45 72814270
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5e7b1dbd-97f2-4291-9863-2a12dac35f6f/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vejhjælp

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

FMI ønsker at undersøge markedet for vejhjælp.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) planlægger at indgå en rammeaftale vedrørende indkøb af vejhjælp i:

— Danmark

— Øvrige europæiske lande forstået som EU 27 samt de lande på Balkan, hvor der aktuelt pågår forhandling om nærmere tilknytning til EU.

Forsvarets medarbejdere rejser både i Danmark og Europa i personbiler, busser, lastbiler og andre køretøjer. I udlandet er det især lande som Norge, Sverige, Tyskland, Polen, Holland og Belgien forsvarets køretøjer færdes i.

FMI ønsker derfor at leverandøren assisterer Forsvarets køretøjer, så de kan få vejhjælp i Danmark og Europa. Forsvaret råder i dag over benzin og dieselbiler, men forventes at indkøbe flere el- og plug-in hybrid biler i fremtiden.

FMI har behov for at rammeaftalen kan anvendes på Forsvarets og Beredskabsstyrelsens eksisterende og kommende biler i Danmark og Europa. Her ønskes det, at alle assistancer registreres med nødvendige data angivet af FMI, og efterfølgende sendes med et givet tidspunkt og i et format, som kan aflæses af FMI.

Forsvarets biler er fordelt på personbiler, minibusser, varebiler, busser, lastbiler og busletter.

FMI ønsker en rammeaftale, hvor den løbende kontakt med leverandøren kun sker igennem FMIs udvalgte medarbejdere. Dvs. leverandørens kontakt med de daglige brugere af vejhjælp vil være begrænset til de tilfælde, hvor det vil være nødvendigt akut at tilkalde vejhjælp. Den daglige operationelle koordination af vejhjælp forventes at ville blive foretaget af Forsvarets Operationscentre (JOC) som har kontoradresse i Karup.

Det er et ubetinget krav, at leverandøren kan stille et dedikeret kontaktpunkt til rådighed 24 timer i døgnet/365 dage om året, og at dette kontaktpunkt altid er bemandet med personale, som har de for opgaven nødvendige kvalifikationer. Dette kontaktpunkt skal være i stand til at kunne kommunikere telefonisk og digitalt med JOC på sikre forbindelser uden risiko for nedbrud.

Alle assistancer forudses at skulle ske med i udgangspunkt i at køretøjet befinder sig på asfalteret vej/vej med fast underlag. Der kan i helt særlige tilfælde og kun undtagelsesvist være behov for bjærgning i terræn.

Udover ovenstående har FMI behov for en rammeaftale som omfatter følgende services:

— Bugsering af køretøjet til værksted

— Nødopladning af el-biler, kørsel til nærmeste forsvarets benyttede ladestation i Danmark

— Starthjælp

— Fri trækning/bjærgning

— Oplukning af døre

— Hjulskift

— Brændstof til den nærmeste tankstation i udlandet og til den nærmeste forsvarets benyttede tankstation i Danmark

— Videretransport til op til 8 personer

— Overnatning max. 8 personer

— Lånebil til maks. 8 personer

— Udtømning af tanken ved fejltankning

— Nødtætning

— Dagligt/ugentligt/månedligt/årligt at fremsende informationer om forbrug og antal assistancer og transaktioner i CSV eller XML fil til FMIs server/kontaktperson.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
28/05/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/03/2021