Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 137775-2019

26/03/2019    S60    Europa-Parlamentet - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: Oversættelsestjenester til bulgarsk, tjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, ungarsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, portugisisk, slovakisk og svensk

2019/S 060-137775

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 054-123613)

Retsgrundlag:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Directorate-General for Translation, plateau de Kirchberg, BP 1601
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU
Postnummer: L-2929
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europarl.eu

Internetadresse for køberprofilen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4570

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Oversættelsestjenester til bulgarsk, tjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, ungarsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, portugisisk, slovakisk og svensk

Sagsnr.: TRA/EU19/2019
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79530000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Parlamentet, der agerer som ordregivende myndighed på vegne af følgende ordregivende myndigheder: Rådet for Den Europæiske Union, Den Europæiske Revisionsret, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Europæiske Regionsudvalg, har besluttet at offentliggøre dette udbud for at indgå rammeaftaler om levering af oversættelser af enkelt og flersprogede kildedokumenter til bulgarsk, tjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, ungarsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, portugisisk, slovakisk og svensk (se udbudsspecifikationerne).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 054-123613

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:

Tilbudsgivere, der inden 15.4.2019 undlader at oplyse om deres hensigt om at deltage, vil automatisk blive nægtet adgang til åbningen af buddene. Navnet på den person, der vil overvære åbningen af de pågældende bud og partier, skal anføres i meddelelsen.

Læses:

Tilbudsgivere, der inden 16.4.2019 undlader at oplyse om deres hensigt om at deltage, vil automatisk blive nægtet adgang til åbningen af buddene. Navnet på den person, der vil overvære åbningen af de pågældende bud og partier, skal anføres i meddelelsen.

Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 12/04/2019
Læses:
Dato: 16/04/2019
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: