Tjenesteydelser - 138066-2022

16/03/2022    S53

Danmark-Vejle: Sundhedsvæsen i øvrigt

2022/S 053-138066

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Therese Thomsen
E-mail: tht@rsyd.dk
Telefon: +45 29201202
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=326399&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af respiratorisk hjælperordninger til patienter med kronisk respirationsinsufficiens

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler hjælperordninger til patienter med kronisk respirationsinsufficiens samt fælles hjælperordninger, hvor patienter modtager hjælp til respirationsbehandling efter Sundhedslovens § 79 og hjælp efter servicelovens §§ 83, 85, 95 eller 96. Udbuddet omfatter ikke patienter med BPA-ordninger.

Udbuddet omfatter levering af ufaglærte hjælpere (der ikke har en sundhedsfaglig autorisation) og faglærte hjælpere (der har en sundhedsfaglig autorisation), til patienter med kronisk respirationshjælp hjemboende i Region Syddanmark, der behandles og overvåges i eget hjem.

Udbuddet omfatter hjælperordninger tilknyttet Respirationscenter Syd (RCS) og Respirationscenter Vest (RCV). Den respiratoriske overvågning omfatter både maske-, tracheostomi- og respiratorbehandling som er ordineret overvågning fra en læge på RCS eller RCV.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler hjælperordninger til patienter med kronisk respirationsinsufficiens samt fælles hjælperordninger, hvor patienter modtager hjælp til respirationsbehandling efter Sundhedslovens § 79 og hjælp efter servicelovens §§ 83, 85, 95 eller 96. Udbuddet omfatter ikke patienter med BPA-ordninger.

Udbuddet omfatter levering af ufaglærte hjælpere (der ikke har en sundhedsfaglig autorisation) og faglærte hjælpere (der har en sundhedsfaglig autorisation), til patienter med kronisk respirationshjælp hjemboende i Region Syddanmark, der behandles og overvåges i eget hjem.

Udbuddet omfatter hjælperordninger tilknyttet Respirationscenter Syd (RCS) og Respirationscenter Vest (RCV). Primærydelsen består af respiratorisk overvågning, behandling og pleje af hjemmeboende patienter i henhold til ordination fra patientens respirationscenter, dvs. Respirationscenter Syd (RCS) eller Respirationscenter Vest (RCV). Den respiratoriske overvågning omfatter både maske-, tracheostomi- og respiratorbehandling som er ordineret overvågning fra en læge på RCS eller RCV.

Derudover indgår der i fælles hjælperordninger opgaver efter servicelovens §§ 83, 85, 95 eller 96, der er visiteret af patientens bopælskommune. Herudover kan der i fælles hjælperordninger forekomme ydelser efter Sundhedslovens § 138, som patientens bopælskommune delegerer til leverandøren. Ydelserne skal for at indgå i en fælles hjælperordning vurderes af en læge på patientens respirationscenter for om opgaverne er forenelige med den respiratoriske overvågning og behandling.

Ovennævnte hjælperordninger varetages af et antal hjælpere ansat af leverandøren i en specifik hjælperordning. Dertil kommer en række sekundærydelser, herunder rekruttering og administration, til understøttelse af ydelserne i hjemmet.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/04/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Region Syddanmark forventer at udbyde opgaven, som en samlet kontrakt.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/03/2022