Tjenesteydelser - 138824-2018

30/03/2018    S63

Belgien-Bruxelles: UCA 17/071 — Medieovervågning, medieanalyse og beslægtede tjenesteydelser

2018/S 063-138824

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, Secrétariat Général
Postadresse: Rue de la Loi 175
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3412
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3412
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

UCA 17/071 — Medieovervågning, medieanalyse og beslægtede tjenesteydelser

Sagsnr.: UCA 17/071
II.1.2)Hoved-CPV-kode
92400000 Nyhedsformidling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne rammeaftale er at supplere outputtet for Generalsekretariatet for rådets (GSR) medieovervågningshold og bistå i udøvelsen af støtte til beslutningstagning ved at levere relevante nyheder og medieovervågning, medieanalyse og andre relaterede tjenesteydelser til dets brugere og interessenter rettidigt og i et passende format. Dette vil kræve tæt samarbejde mellem kontrahenten og GSR, hvorved kontrahenten skræddersyr og løbende tilpasser sit arbejde til GSR's specifikke og skiftende behov.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
92312211 Tekstbureauvirksomhed
72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
79300000 Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Medieovervågning og -analyse er et hurtigtvoksende område inden for GSR og betragtes nu som værende et vigtigt redskab til støtte for beslutningsprocessen. Relevante tjenester inden for GSR er ansvarlige for den konstante overvågning og analyse af nyhedsdækning af EU og EU-relaterede aktiviteter. Tjenesterne, som de bedes levere, inkluderer et udvalg af pressesammendrag, underretninger og medieanalyse af forskellige typer, der frigives til nøgleinteressenter såvel som formanden for Det Europæiske Råd og Rådets generalsekretær, såvel som i bredere forstand på tværs af GSR og medlemsstaternes delegationer. Sektoren arbejder i stigende grad i digitale formater, og dens kildedækning omfatter både sociale medier og transmissionsmedier. Den sigter også konstant på at udvide den sproglige dækning. Disse stigende krav, der ofte skal opfyldes inden for korte tidsfrister, gør det nødvendigt for GSR at søge efter en pålidelig kontrahent til at støtte GSR's medieovervågningsoperationer på regelmæssig basis.

Standardleveringerne, der kan anmodes om under rammeaftalen, er følgende:

1. ad hoc medieevalueringsrapport: kort og fokuseret skriftlig briefing med en sammenfatning og typisk resumé/analyse af nøglepunkterne i mediedækningen, særligt for sociale og digitale medier, af emnet eller begivenheden, der normalt skal leveres inden for 2 timer efter begivenheden (1-3 sider)

2. medie-efterretningsrapporter: analytisk rapport med en sammenfatning og typisk resumé/analyse af den relevante mediedækning af emnet eller begivenheden (2-6 sider + mulige bilag)

3. dybdegående medieanalyserapporter: dybdegående analytisk rapport med en sammenfatning og analyse af den relevante mediedækning af emnet eller begivenheden (5-15 sider + mulige bilag).

Tjenesten påtænker mindst 10 ad hoc-medieevalueringsrapporter, 10 medie-efterretningsrapporter og 4 dybdegående medieanalyserapporter om året.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Generalsekretariatet for Rådet offentliggør ikke den anslåede monetære værdi af sine kontrakter. Det anslåede omfang af tjenesteydelserne/leverancerne er anført i udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der henvises til punkt III.1. i dokumentet »vejledning til anmodning om deltagelse i offentligt udbud«.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/04/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

I en periode på 3 år efter indgåelse af den indledende kontrakt kan Generalsekretariatet gøre brug af et udbud med forhandling med den økonomiske aktør, som har fået tildelt denne kontrakt, uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse vedrørende nye ydelser, der består af gentagelse af lignende ydelser, så længe disse ydelser er i samklang med det grundlæggende projekt beskrevet i punkt II.1.4.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage skal indgives til Retten senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i mangel heraf, efter den dag, sagen er kommet til klagerens kendskab. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

Tidsfrister kan forlænges på grund af afstand med en fast periode på 10 dage uanset den pågældende persons hjemsted eller bopæl.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, Secrétariat Général
Postadresse: Wetstraat/Rue de la Loi 175
By: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetadresse: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2018