Tjenesteydelser - 140289-2019

26/03/2019    S60    - - Tjenesteydelser - Vejledende periodisk bekendtgørelse - anvendes ikke til at iværksætte udbud- - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Udførelse af bygningsinstallationer

2019/S 060-140289

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
I/S Amager Ressourcecenter
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Sverre Elm
E-mail: sve@a-r-c.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.a-r-c.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog vedr. bygningsinstallationer Rettet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

ARC ønsker at udbyde kontrakt på bygningsinstallationer og ønsker markedsdialog inden for områder:

- Service på VVS (Procesanlæg),

- Service på køling (Procesanlæg),

- Service på CTS-anlæg (Procesanlæg),

- Service på brandventilation.

Vi ønsker markedsdialog om mulighederne for assistance indenfor både service samt design, forbedringer og optimeringer.

Alle interesserede er velkomne til at henvende sig til ARC (og vi vil herefter invitere udvalgte interessenter til markedsdialogmøder.

Markedsdialogen kan evt. medføre et udbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med markedsdialogen er, at få markedets input til hvordan denne kontrakt skal udbydes på den mest optimale måde. Både ift. sammensætningen af ydelserne, de kommercielle og juridiske vilkår, prisstrukturen, samarbejdet efter kontraktindgåelse mv.

ARC ønsker at udbyde kontrakt på bygningsinstallationer og ønsker markedsdialog inden for følgende områder:

- Service på VVS (Procesanlæg),

- Service på køling (Procesanlæg),

- Service på CTS-anlæg (Procesanlæg),

- Service på brandventilation.

Vi ønsker markedsdialog om mulighederne for assistance indenfor både service samt design, forbedringer og optimeringer.

Alle interesserede er velkomne til at henvende sig til ARC og vi vil herefter invitere udvalgte interessenter til markedsdialogmøder. Fremgangsmåden ved markedsdialogen er, at leverandøren kan rette henvendelse til Dorthe eller Sverre fra ARC på følgende mail: xdol@a-r-c.dk eller sve@a-r-c.dk og få tilsendt materialet.

Fristen for tilbagemelding er 30.4. 2019.

Markedsdialogen kan evt. medføre et udbud.

Markedsdialogen kan evt. medføre et udbud.

Fremgangsmåden ved markedsdialogen er, at leverandøren kan rette henvendelse til Dorthe eller Sverre fra ARC på følgende mail: xdol@a-r-c.dk eller sve@a-r-c.dk og få tilsendt materialet.

Formålet med er, at få markedets input til hvordan denne kontrakt skal udbydes på den mest optimale måde. Både ift. sammensætningen af ydelserne, de kommercielle og juridiske vilkår, prisstrukturen, samarbejdet efter kontraktindgåelse mv.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
11/08/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2019