Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 140463-2020

24/03/2020    S59

Belgija-Bruxelles: Globalna prethodna informacijska obavijest za GU za okoliš za predviđeni poziv na nadmetanje za 2020.

2020/S 059-140463

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General Environment
Poštanska adresa: ENV.A.5 — Finance BU-9 01/005
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Markets Team
E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Komunikacija
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Globalna prethodna informacijska obavijest za GU za okoliš za predviđeni poziv na nadmetanje za 2020.

Referentni broj: 2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovo je predviđeni popis otvorenih poziva na nadmetanje koji će se pokrenuti tijekom 2020. Postoji mogućnost i da će se pokrenuti drugi otvoreni pozivi koji nisu u ovoj prethodnoj informacijskoj obavijesti pa redovito provjeravajte prethodno navedene mrežne stranice. Datumi pokretanja u rasponu su od sada do kraja godine tako da je datum naveden ispod u točki II.3) netočan.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ovo je predviđeni popis otvorenih poziva na nadmetanje koji će se pokrenuti tijekom 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
31/03/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Modeliranje smanjenja buke za zračne luke

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.A3 — znanje o okolišu, eko-inovacije i MSP-ovi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor za studiju vrijednosti 200 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tajništvo Nagrade za zelenu prijestolnicu Europe i nagrade Europski zeleni list te tajništvo mreže Zelena prijestolnica Europe i mreže Zeleni list

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.A3 — znanje o okolišu, eko-inovacije i MSP-ovi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 5 000 000 EUR (1 250 000 EUR x 4) procijenjenog datuma pokretanja 15. travnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
15/04/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Plastika —Analiza troškova i koristi političkih mjera za smanjenje nenamjernog oslobađanja mikroplastike

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.B1 — održiva proizvodnja, proizvodi i potrošnja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 200 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. travnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/04/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Plastika – održivi aspekti plastike biološkog podrijetla

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.B1 — održiva proizvodnja, proizvodi i potrošnja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 150 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 150 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. travnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/04/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ekološki otisak proizvoda (Product Environmental Footprint – PEF) – nabava novih skupova podataka o inventaru životnog ciklusa (Life Cycle Inventory – LCI)

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.B1 — održiva proizvodnja, proizvodi i potrošnja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Extra muros.

II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 300 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. travnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/04/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za znanstvenu i tehničku pomoć za provedbu Uredbi REACH, CLP, PIC i POP

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Okvirni ugovor za znanstvenu i tehničku pomoć za provedbu Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), Uredbe o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP), Uredbe o uvozu i izvozu opasnih kemikalija (PIC) i Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (POP).

Pokreće odjel ENV.B2 — održive kemikalije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor vrijednosti 3 000 000 EUR (750 000 EUR x 4) procijenjenog datuma pokretanja 1. travnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
01/04/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za „Voda za Zeleni plan” – provedba i razvoj politika EU-a koja se odnose na vode i mora

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.C2 — morski okoliš i vodna industrija.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor vrijednosti 12 000 000 EUR (3 000 000 EUR x 4) procijenjenog datuma pokretanja 1. svibnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
01/05/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Podrška provedbi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ)

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.C2 — morski okoliš i vodna industrija.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 420 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 420 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 1. svibnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
01/05/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nacionalni mrežni izvještaji o Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD) na mrežnim stranicama EEA-e

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.C2 — morski okoliš i vodna industrija.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 100 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 100 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 1. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
01/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o održivom integriranom upravljanju hranjivim tvarima

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D1 — korištenje i gospodarenje zemljištem.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor za studiju vrijednosti 400 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 1. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
01/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Podrška procjeni nacrta strateških planova u okviru ZPP-a u pogledu zahtjeva koji se odnose na okoliš

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D1 — korištenje i gospodarenje zemljištem.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor za studiju vrijednosti 1 500 000 EUR (500 000 EUR x 3) procijenjenog datuma pokretanja 15. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
15/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Modeliranje politika o biološkoj raznolikosti nakon 2020.: Procjena jesu li obveze EU-a koje će se donijeti 2020. dovoljno ambiciozne da bi doprinijele smanjenju gubitka biološke raznolikosti

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D2 — biološka raznolikost.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 1 000 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 1. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
01/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička podrška daljnjim smjernicama EU-a o zelenoj infrastrukturi i ekosustavima te uslugama u postupku donošenja odluka

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D2 — biološka raznolikost.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 150 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 150 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. rujna 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/09/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Europski crveni popis moljaca

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D2 — biološka raznolikost.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 600 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. travnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/04/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Europski crveni popis taksonomista

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D2 — biološka raznolikost.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 100 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 100 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. travnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/04/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Akcijski planovi za vrste EU-a za očuvanje ugroženih oprašivača

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D2 — biološka raznolikost.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 150 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 150 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. travnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/04/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usklađivanje metrike biološke raznolikosti za poslovanje i podrška razvoju općeprihvaćenih računovodstvenih načela za prirodni kapital (e-GAAP)

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D2 — biološka raznolikost.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 900 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 900 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Preliminarna studija za definiranje sveobuhvatne i uključive „jedinice za iskorištavanje prirodnog kapitala”

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D2 — biološka raznolikost.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor za studiju vrijednosti 300 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 15. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
15/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Taksonomski alati za provedbu sheme praćenja oprašivača EU-a u državama članicama EU-a

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D2 — biološka raznolikost.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 800 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. travnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/04/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Financiranje biološke raznolikosti i praćenje troškova povezanih s biološkom raznolikosti u financijskim instrumentima EU-a

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D2 — biološka raznolikost.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 400 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička podrška za platformu EU-a o velikim zvijerima

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D3 — zaštita prirode.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 450 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 450 000 EUR (150 000 EUR x 3) procijenjenog datuma pokretanja 30. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Učinkovitost upravljanja zaštićenim morskim područjima (Marine Protected Areas – MPA) i zaštite morskih vrsta u okviru Direktiva o pticama i staništima

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D3 — zaštita prirode.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 300 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Podrška biogeografskom procesu Natura 2000

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D3 — zaštita prirode.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 900 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 900 000 EUR (300 000 EUR x 3) procijenjenog datuma pokretanja 30. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Informativni materijali o prirodi i biološkoj raznolikosti

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D3 — zaštita prirode.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 510 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 510 000 EUR (170 000 EUR x 3) procijenjenog datuma pokretanja 30. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Procjena mjera uspostavljenih u posebnim zaštićenim područjima (PZP) i njihove učinkovitosti

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D3 — zaštita prirode.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor za studiju vrijednosti 250 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pravila za zaštitu vrsta u okviru Direktiva o pticama i staništima: Koliko se učinkovito integriraju u sektorske politike?

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D3 — zaštita prirode.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor za studiju vrijednosti 300 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 30. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nagrada EU-a Natura 2000

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.D3 — zaštita prirode.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 1 200 000 EUR (600 000 EUR x 2) procijenjenog datuma pokretanja 30. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Naknadna studija ocjene primjerenosti i učinkovitosti propisa (REFIT) strateške procjene utjecaja na okoliš (Strategic Environmental Assessment – SEA)

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.E1 — integriranje i ocjene okoliša.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor za studiju vrijednosti 200 000 EUR procijenjenog datuma pokretanja 31. listopada 2019.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
31/10/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Suradnja s nacionalnim sucima u području prava zaštite okoliša

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.E2 — provedba u području zaštite okoliša.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor vrijednosti 1 600 000 EUR (400 000 EUR x 4) procijenjenog datuma pokretanja 30. travnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/04/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ocjenjivanje sukladnosti mjera država članica u pogledu prenošenja direktiva u sektoru okoliša (grupe 1 do 2)

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.E3 — izvršenje u području zaštite okoliša.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Ocjenjivanje sukladnosti mjera država članica u pogledu prenošenja direktiva u sektoru okoliša

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor vrijednosti 4 000 000 EUR (1 000 000 EUR x 4) procijenjenog datuma pokretanja 15. travnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Ocjenjivanje sukladnosti mjera država članica u pogledu prenošenja direktiva u sektoru okoliša

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor vrijednosti 1 200 000 EUR (300 000 EUR x 4) procijenjenog datuma pokretanja 15. travnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
15/04/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Prekomjerna sječa šuma, Uredba EU-a o drvu (EUTR) i provedba zakonodavstva, upravljanje i trgovina u području šuma (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) te usluge podrške

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.F3 — multilateralna suradnja u području zaštite okoliša.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 1 800 000 EUR (900 000 EUR x 2) procijenjenog datuma pokretanja 1. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
01/06/2020

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge podrške trgovini divljim životinjama

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pokreće odjel ENV.F3 — multilateralna suradnja u području zaštite okoliša.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o pružanju usluga vrijednosti 2 000 000 EUR (1 000 000 EUR x 2) procijenjenog datuma pokretanja 1. lipnja 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
01/06/2020

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/03/2020