Varer - 141346-2019

27/03/2019    S61    - - Varer - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - Offentligt udbud 

Danmark-Aalborg: Byggematerialer

2019/S 061-141346

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Techcollege
Øster Uttrup Vej 1
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Henrik Holtse
Telefon: +45 31386602
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/97855535.aspx

I.1)Navn og adresser
Techcollege
Øster Uttrup Vej 1
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.techcollege.dk

I.1)Navn og adresser
Mercantec
H.C. Andersens Vej 9
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mercantec.dk

I.1)Navn og adresser
Aarhus Tech
Halmstadgade 6
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhustech.dk

I.1)Navn og adresser
Den jydske Haandværkerskole
Ellemosevej 25
Hadsten
8470
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.djhhadsten.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af bygge- og konstruktionsmaterialer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44111000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

De deltagende skoler indkøber bygge- og konstruktionsmaterialer til brug for undervisning.

Følgende 4 skoler deltager i udbuddet:

1) Mercantec;

2) Techcollege;

3) Aarhus Tech;

4) Den jydske Haandværkerskole.

Hver enkelt skole indgår selvstændig rammeaftale, og optræder som selvstændig juridisk enhed i kontraktperioden.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

1B - Mercantec

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44111000
44111100
44190000
44191000
44192000
44900000
44910000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af bygge- og konstruktionsmaterialer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

1E - Techcollege

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44111000
44111100
44190000
44191000
44192000
44900000
44910000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af bygge- og konstruktionsmaterialer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

1G - Aarhus Tech

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44111000
44111100
44190000
44191000
44192000
44900000
44910000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af bygge- og konstruktionsmaterialer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

1H -Den jydske Haandværkerskole

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44111000
44111100
44190000
44191000
44192000
44900000
44910000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af bygge- og konstruktionsmaterialer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 008-013705
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

1B - Mercantec

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

1E - Techcollege

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
XL-BYG Brejnholt Randers A/S
Ørneborgvej 46
Randers SØ
8960
Danmark
Telefon: +45 86401388
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

1G - Aarhus Tech

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

1H -Den jydske Haandværkerskole

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
XL-BYG Brejnholt Randers A/S
Ørneborgvej 46
Randers SØ
8960
Danmark
Telefon: +45 86401388
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2019