Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 142877-2020

25/03/2020    S60

Italija-Ispra (VA): Copernicusova podrška Skupini za promatranje zemlje i globalno praćenje poljoprivrede (GEOGLAM)

2020/S 060-142877

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 043-100663)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Poštanska adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra (VA)
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: I-21027
Država: Italija
E-pošta: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Copernicusova podrška Skupini za promatranje zemlje i globalno praćenje poljoprivrede (GEOGLAM)

Referentni broj: JRC/IPR/2020/OP/0303
II.1.2)Glavna CPV oznaka
77100000 Usluge na području poljoprivrede
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Okvirnim se ugovorom nastoji pružiti Coprnicusovu podršku GEOGLAM-u (Skupini za promatranje zemlje i globalno praćenje poljoprivrede — http://earthobservation.org/geoglam.php). Glavni je cilj ojačati nacionalne i podnacionalne sustave nadzora poljoprivrede u partnerskim zemljama GEOGLAM-a stavljanjem na raspolaganje osnovnih proizvoda za praćenje usjeva na temelju podataka Sentinela koji su komplementarni postojećim globalnim proizvodima zemljišne usluge programa Copernicus.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/03/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 043-100663

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 08/04/2020
Glasi:
Datum: 06/05/2020
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 15/04/2020
Glasi:
Datum: 08/05/2020
VII.2)Ostali dodatni podaci: