Roba - 145577-2020

26/03/2020    S61    Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Mala uredska oprema

2020/S 061-145577

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 015-030297)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Nacionalni registracijski broj: 28921383001
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 220
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tihana Fiala Kovačević
E-pošta: tihana.fialakovacevic@voda.hr
Telefon: +385 16307493

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.voda.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava papira, papirne konfekcije, uredskog materijala i pribora te tonera i tinte za potrebe Hrvatskih voda

Referentni broj: OP 2019/389
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30197000 Mala uredska oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava papira, papirne konfekcije, uredskog materijala i pribora te tonera i tinte za potrebe Hrvatskih voda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/03/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 015-030297

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 18/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 09/04/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 18/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 09/04/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: