Tjenesteydelser - 146569-2017

19/04/2017    S76

Frankrig-Strasbourg: Tjenesteydelser vedrørende indsamling, transport, genanvendelse og behandling af affald i de bygninger, der huser Europa-Parlamentet i Strasbourg

2017/S 076-146569

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
NUTS-kode: FR421 Bas-Rhin
Postnummer: 67070
Land: Frankrig
Kontaktperson: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-STR@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2288
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser vedrørende indsamling, transport, genanvendelse og behandling af affald i de bygninger, der huser Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Sagsnr.: 06A70/2017/M008.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tjenesteydelser vedrørende indsamling, transport, genanvendelse og behandling af affald i de bygninger, der huser Europa-Parlamentet i Strasbourg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 361 250.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90511000 Indsamling af affald
90511100 Indsamling af fast byaffald
90511400 Indsamling af papir
90512000 Transport af affald
90513500 Behandling og bortskaffelse af forurenede væsker
90514000 Affaldsgenvinding
90520000 Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: FR421 Bas-Rhin
Hovedudførelsessted:

Strasbourg, Frankrig.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesteydelser vedrørende indsamling, transport, genanvendelse og behandling af affald i de bygninger, der huser Europa-Parlamentet i Strasbourg.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 361 250.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 52
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Europa-Parlamentet vil tilrettelægge et obligatorisk besøg på stedet i sine lokaler i Strasbourg. Datoen for besøget er specificeret i opfordringen til afgivelse af bud. Højst 2 repræsentanter pr. virksomhed kan deltage. Se udbudsmaterialet for information vedrørende tilmelding til besøg på stedet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiveren skal have en særlig tilladelse, der godtgør, at vedkommende kan levere tjenesteydelser vedrørende transport, bearbejdning, handel og mægling i forbindelse med forskellige typer af farligt og ufarligt affald i det land, hvor vedkommende er etableret, som fastlagt i denne kontrakt.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Fransk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/09/2017
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Europa-Parlamentet, Strasbourg.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Med risiko for ellers at blive afvist skal tilbudsgivere, der ønsker at deltage i åbningen af bud, bekræfte deres deltagelse mindst 2 arbejdsdage i forvejen, og deres repræsentation er begrænset til 1 person.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Europa-Parlamentet vil tilrettelægge et obligatorisk besøg på stedet i sine lokaler i Strasbourg. Datoen for besøget er specificeret i opfordringen til afgivelse af bud. Højst 2 repræsentanter pr. virksomhed kan deltage. Se udbudsmaterialet for information vedrørende tilmelding til besøg på stedet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Justitskontoret ved Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/04/2017