Radovi - 148474-2021

Submission deadline has been amended by:  504418-2021
TINazivHrvatska-Koprivnica: Građevinski radovi na postrojenju za obradu otpada
NDBroj objave obavijesti148474-2021
PDDatum objave26/03/2021
OJBroj izdanja SL S-a60
TWMjesto/grad kupcaKOPRIVNICA
AUSlužbeno ime kupcaPiškornica d.o.o. (47917187348)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan22/03/2021
DTRok za podnošenje12/10/2021
NCVrsta ugovora1 - Radovi
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)45222100 - Građevinski radovi na postrojenju za obradu otpada
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR063
IAInternetska adresa (URL)http://www.rcgo-piskornica.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU