Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Usluge - 150166-2019

02/04/2019    S65    Agencije - Usluge - Prethodna informativna obavijest bez poziva na nadmetanje - Ne primjenjuje se 

Belgija-Bruxelles: Organizator konferencija i događanja

2019/S 065-150166

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Poštanska adresa: Rue de la Loi 200
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100
Poštanski broj: B-1049
Država: Belgija
E-pošta: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

Adresa profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Suzbijanje prijevara

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Organizator konferencija i događanja

Referentni broj: OLAF/D1/87/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79951000 - QA12
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Odabrani će izvoditelj pružati pomoć javnom naručitelju u organiziranju konferencija i događanja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79950000
55120000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Većinom u državama članicama Europske, unije ali i u zemljama diljem svijeta.

II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor obuhvaća, ali nije ograničen na: rezerviranje mjesta događanja, dostavu pripremljene hrane i pića, nabavu materijala za konferencije, organizaciju izložbi, organizaciju putovanja i rezervaciju karata, organizaciju prijevoza delegata, izradu zbornika radova s konferencije u tiskanom i audiovizualnom obliku, ... (neiscrpan popis).

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
15/05/2019

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/03/2019