TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 150182-2019

02/04/2019    S65

Belgien-Bruxelles: Rammeaftale om tjenester vedrørende tilrettelæggelse af kommunikations- og informationsaktiviteter ved forbindelseskontoret i Rumænien

2019/S 065-150182

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: EPbucarest@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om tjenester vedrørende tilrettelæggelse af kommunikations- og informationsaktiviteter ved forbindelseskontoret i Rumænien

Sagsnr.: COMM/AWD/2018/576
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79416000 PR-virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Parlamentets forbindelseskontor (EPLO — European Parliament Liaison Office) er ansvarligt for den decentraliserede gennemførelse af Europa-Parlamentets kommunikationsindsatser. Specifikt håndterer kontorerne kontakter med nationale, regionale og lokale medier, inddrager borgere og interessenter gennem offline- og onlineaktiviteter og forsyner MEP'er i medlemsstaterne med en kommunikationsplatform. Deres indsatser er særligt centrale for Europa-Parlamentets kampagne i forbindelse med EU-valget i 2019.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 720 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79530000 Oversættelse
79418000 Rådgivning vedrørende indkøb
79540000 Tolkning
79994000 Administration af kontrakter
79950000 Organisering af udstillinger, messer og kongresser
79553000 Desktop publishing
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: RO ROMANIA
Hovedudførelsessted:

Rumænien

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Oprettelsen af en rammeaftale om kommunikationstjenester tjener følgende formål:

— at gøre det muligt for EPLO at benytte sig af professionel støtte af høj kvalitet til varierede opgaver, der nemt kan outsources, og dermed frigøre kontorernes kapacitet til mere strategisk arbejde,

— at effektivisere indkøbsprocesserne

— at lette de daglige operationer via en enkel bestillingsproces, samtidig med at overholdelsen af indkøbsreglerne varetages

— at gøre det muligt at øge niveauet for kommunikationsaktiviteter under valgkampagnen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af arbejdsmetoder, projektledelse og allokering af ressourcer / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbuddets kvalitet og sammenhæng, hvad angår de ønskede tjenesteydelser / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering af tredjepartsudbydere / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af de foreslåede miljøpolitikker og metoder / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af vurderingen af konsekvenserne af de udførte aktiviteter / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af casestudiet / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 128-290690
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: COMM/LO-RO_BUH/FWC/2018/1
Betegnelse:

Rammeaftale om tjenester vedrørende tilrettelæggelse af kommunikations- og informationsaktiviteter ved forbindelseskontoret i Rumænien

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/02/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Grayling Romania SRL
Postadresse: 9 Maltopol Str.
By: Bucharest
NUTS-kode: RO321 Bucureşti
Postnummer: 011047
Land: Rumænien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 720 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 720 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication
Postadresse: Rue Wiertz 60
By: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2019