Tjenesteydelser - 153104-2020

31/03/2020    S64

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 064-153104

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skatteforvaltningen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 1
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anton Krogsgaard-Jensen
E-mail: Anton.Krogsgaard-Jensen@UFST.dk
Telefon: +45 72389485
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ufst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267113&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsundersøgelse om sikkerhedsbilagene i UFST’s kontraktparadigme for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af IT-systemer (IDA)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

UFST vil gerne i dialog med markedet om sikkerhedsbilagene i UFST’s kontraktparadigme for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af IT-systemer (IDA). Det primære formål med denne markedsundersøgelse er at undersøge, hvorvidt regulering i bilagene kan forbedres. Temaerne i markedsundersøgelsen vil bl.a. være costdrivere på sikkerhedsområdet, samt hvordan sikkerhedsreguleringen kan gøres lettere at arbejde med operationelt.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72222000 Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72223000 Gennemgang af behov for informationsteknologi
72245000 Systemanalyse og programmering på kontraktbasis
72251000 Retablering efter katastrofe
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Når UFST gennemfører genudbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af specialudviklede IT-systemer, benyttes det generiske kontraktparadigme, ”IDA”. UFST gennemførte ultimo 2017 en bred markedsundersøgelse om IDA-paradigmet med henblik på at undersøge, hvorvidt paradigmet generelt kunne forbedres, og ultimo 2018 endnu en markedsundersøgelse specifikt om reguleringen vedr. ”Transition Ind”-fasen i kontrakten. UFST arbejder kontinuerligt på at opdatere og optimere IDA-paradigmet, og er derfor fortsat interesseret i at komme i yderligere dialog med markedet om IDA-paradigmet.

UFST har i øjeblikket særligt fokus på at forbedre reguleringen vedr. sikkerhed i kontrakten. UFST ønsker bl.a. leverandørmarkedets inputs til, hvilke sikkerhedskrav, der er særligt fordyrende og/eller eventuelt kan afholde en leverandør fra at byde på en kontrakt, hvordan sikkerhedsreguleringen kan gøres lettere at arbejde med operationelt, samt hvordan man kan stille sikkerhedskrav, der i højere grad egner sig til cloud. UFST ønsker derfor at gennemføre en markedsundersøgelse specifikt om sikkerhedsbilagene, ”Bilag 6.a (Sikkerhed - generelt)” og ”Bilag 6.b (Sikkerhed - Systemspecifikt)”. UFST har udarbejdet et spørgetema om kontraktbilagene.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
24/04/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/03/2020