Tjenesteydelser - 155802-2016

07/05/2016    S89

Belgien-Bruxelles: UCA 16/003 — Leje af videovægge til installering i bygningen i løbet af de europæiske topmøder

2016/S 089-155802

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, secrétariat général
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1498
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

UCA 16/003 — Leje af videovægge til installering i bygningen i løbet af de europæiske topmøder.

Sagsnr.: UCA 16/003
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten er for lejen af videovægge. Dette skal inkludere samling og afmontering samt teknisk support på stedet i løbet af arrangementet. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal videovæggene også bruges i løbet af andre arrangementer i sekretariatet (åbent hus osv.).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32323000 Videomonitorer
32323100 Videomonitorer, farve
32322000 Multimedia-udstyr
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med denne procedure er at leje videovægge til installering i forhallen af Justus Lipsius-Bygningen ved Rådets generalsekretariat i løbet af de europæiske topmøder.

Der har i mange år været installeret 2 videovægge i forhallen til sekretariatets Justus Lipsius-Bygning i løbet af europæiske topmøder og nogle gange også i løbet af andre begivenheder med stor mediedækning. Årsagen er, at sekretariatets presseafdeling har behov for et effektivt skærmsystem, der hurtigt kan levere information til journalister. Til dette formål skal videovæggene:

— vise direkte, og dermed promovere, offentlige aktiviteter, der relaterer sig til topmøderne, såsom rundbordsdiskussioner, doorstep-interviews, pressekonferencer osv.

— levere, hurtigt og nemt at se, praktiske informationer såsom tid og sted for pressepuljer, annonceringer vedrørende pressekonferencer, logistiske informationer osv.

Topmøderne bliver normalt afholdt 4-8 gange om året — normalt på torsdage/fredage — og varer 2 dage.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens varighed: op til 4 år

Indledende varighed: 2 år, hvilket kan forlænges 2 gange af 1-års varighed.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 20
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen begrænsninger på antallet af kandidater.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rådets generalsekretariatet vil ikke offentliggøre den estimerede værdi af kontrakterne. Kontraktens anslåede volumen er anført i udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdssprog: De sædvanlige arbejdssprog, der anvendes til udførelse af tjenesteydelserne, vil være engelsk og/eller fransk.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/05/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

I de 3 år, der følger indgåelsen af den indledende kontrakt, kan sekretariatet tage proceduren for udbud efter forhandling i brug over for den deltager, der tildeles kontrakten, uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, når det drejer sig om gentagelse af lignende tjenesteydelser i overensstemmelse med det grundlæggende projekt, der henvises til i denne kontrakt, som beskrevet i punkt II.1.4.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning af klageren. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

De proceduremæssige tidsfrister kan forlænges grundet afstand med en enkelt periode på 10 dage uanset den relevante parts sædvanlige bopæl eller virksomhedsdomicil.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, secrétariat général — DGA4 — unité de coordination des acquisitions
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2016