Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bygge og anlæg - 159055-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: Diverse belægningsarbejder

2023/S 055-159055

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Jørgen Andersen
E-mail: pja@vd.dk
Telefon: +45 72443333
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nmlkqtmnsm
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af klimavenlige slidlag 2023 III

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45233200 Diverse belægningsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter 7 selvstændige entrepriser, der er benævnt og omfatter følgende strækninger:

1) ENTREPRISE 13: Hldv. 704, km 37,200 – 39,940, ved Korinth.

2) ENTREPRISE 14: Hldv. 451, km 12,087 – 15,687, ved Vittrup.

3) ENTREPRISE 16: Hldv. 322, km 12,918 – 19,766, ved Arrild.

4) ENTREPRISE 17: M30, km 104,629 – 109,140 h.s., inkl. 2 ramper ved TSA45 h.s., ved Farø.

5) ENTREPRISE 18: Hldv. 142, km 7,785 – 9,875, inkl. rundkørsel, og km 11,720 – 13,675, ved Lyngerup.

6) ENTREPRISE 72: Hldv. 451, km 4,675 - 8,635 h.s. og km 2,260 – 9,750 v.s. (cykel-sti), ved Hundelev.

7) ENTREPRISE 73: Hldv. 407, km 60,578 – 62,012 h.s. og v.s., inkl. ramper (cykelsti), ved Viborg

Se i øvrigt nærmere om entreprisen i SAB-TEK.

Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af entreprisens om-fang.

Entrepriserne skal udføres i perioden 1. maj 2023 til 25. august 2023. Se i øvrigt nærme-re i SAB-TEK.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

ENTREPRISE 13: Hldv. 704, km 37,200 – 39,940, ved Korinth.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233222 Vejbelægningsarbejde
45233223 Fornyelse af slidlag på kørebaner
45233200 Diverse belægningsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ENTREPRISE 13: Består af udførelse af ny belægning på almindelig hovedlandevej 704 ved Korinth 704 på ca. 2,7 km

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

ENTREPRISE 14: Hldv. 451, km 12,087 – 15,687, ved Vittrup.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233200 Diverse belægningsarbejder
45233222 Vejbelægningsarbejde
45233223 Fornyelse af slidlag på kørebaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ENTREPRISE 14: Består af udførelse af ny belægning på almindelig hovedlandevej 451 ved Vittrup på ca. 3,6 km

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

ENTREPRISE 9: Hldv. 145, km 27,000 – 31,765, ved Sorø.

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233200 Diverse belægningsarbejder
45233222 Vejbelægningsarbejde
45233223 Fornyelse af slidlag på kørebaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ENTREPRISE 16: Består af udførelse af ny belægning på almindelig hovedlandevej 332 ved Arrild på ca. 6,8 km

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

ENTREPRISE 17: M30, km 104,629 – 109,140 h.s., inkl. 2 ramper ved TSA45 h.s., ved Farø.

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233200 Diverse belægningsarbejder
45233222 Vejbelægningsarbejde
45233223 Fornyelse af slidlag på kørebaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ENTREPRISE 17: Består af udførelse af ny belægning på motorvej 30 ved Farø på ca.4,5 km, inkl. 2 ramper ved TSA45 i højre side

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

ENTREPRISE 18: Hldv. 142, km 7,785 – 9,875, inkl. rundkørsel, og km 11,720 – 13,675, ved Lyngerup.

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233200 Diverse belægningsarbejder
45233222 Vejbelægningsarbejde
45233223 Fornyelse af slidlag på kørebaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ENTREPRISE 18: består af ny belægning på almindelig hovedlandevej 142, ca. 2 km, inkl. en rundkørsel, og ca. 2 km ved Lyngerup.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

ENTREPRISE 72: Hldv. 451, km 4,675 - 8,635 h.s. og km 2,260 – 9,750 v.s. (cykelsti), ved Hundelev.

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233200 Diverse belægningsarbejder
45233222 Vejbelægningsarbejde
45233223 Fornyelse af slidlag på kørebaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen er beliggende ved Hundelev, og den omfatter i hovedtræk udførelse af ny belægning på almindelig hovedlandevej 451 ca.4 km og ca. 7,5 km venstre side (cykelsti).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

ENTREPRISE 73: Hldv. 407, km 60,578 – 62,012 h.s. og v.s., inkl. ramper (cykelsti), ved Viborg

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233200 Diverse belægningsarbejder
45233222 Vejbelægningsarbejde
45233223 Fornyelse af slidlag på kørebaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ENTREPRISE 73: Udførsel af slidelag på almindelig hovedlandevej 407, ca. 2 km højre side og venstre side inkl. ramper (cykelsti), ved Viborg

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'ets beskrivelsesfelt eller i et særskilt bilag redegøre for de enkelte referencer, herunder projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsesperiode samt beskrivelse af projektet. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af arbejdet, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige arbejder.

Der ønskes maksimalt 3 referencer. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for tilbudsgiver og de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på.

For 1-2 af de betydeligste referencer skal vedlægges attest, der dokumenterer tilfredsstillende udførelse og resultat, i form af en udtalelse fra den pågældende ordregiver, jf. udbudsloven, § 155, stk. 1, nr. 1.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referencer for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sit tilbud på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Erfaring med som minimum sammenlignelig entreprise med samtidig trafikafvikling inden for de seneste 5 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/04/2023
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/04/2023
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgivers overværelse

Tilbudsgiver vil blive gjort bekendt med tilbudssummerne og eventuelle forbehold samme dag, som tilbuddene åbnes.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven §§ 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: DK-8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, medefterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 02.06.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgereom, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kortredegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidendeom, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen erblevet offentliggjort.

2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivereom, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kortredegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk.2.

4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktensvidereførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov omKlagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: DK-2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023