Tjenesteydelser - 159425-2023

17/03/2023    S55

Danmark-Næstved: Optankning af køretøjer

2023/S 055-159425

Bekendtgørelse om tildeling af koncession

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
CVR-nummer: 29189625
Postadresse: Rådmandshaven 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Kaas Lerager
E-mail: nkaler@naestved.dk
Telefon: +45 55885495
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naestved.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt tilgængelige ladepunkter

Sagsnr.: 88.12.00-G01-8-22
II.1.2)Hoved-CPV-kode
63712600 Optankning af køretøjer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af koncessioner vedr. levering, etablering og drift af offentligt tilgængeligt ladepunkter til Næstved Kommune.

Tilbudsgiver forpligtes til at levere, etablere og drive ladepunkter på alle adresser, som Tilbudsgiver afgiver tilbud på, inden for den/de delaftaler, som Tilbudsgiver vinder.

Udbuddet gennemføres i henhold til koncessionsdirektivet 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter og BEK nr. 1625 af 15. december 2015 om tildeling af koncessionskontrakter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 81 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 81 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ladeklynge 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
65310000 Eldistribution
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af koncessioner vedr. levering, etablering og drift af offentligt tilgængeligt ladepunkter til Næstved Kommune.

Næstved Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling og den gradvise overgang fra benzin og diesel til el som drivmiddel. I den forbindelse udbydes offentligt tilgængelige ladepunkter på udvalgte adresser i Næstved Kommune.

Nærværende udbud omfatter levering, etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter. Infrastrukturen består af offentlige parkeringspladser, der bruges bredt af beboere, handlende, brugere af fritidstilbud og gæster i kommunen.

Ladeklynge 1 indeholder i alt 17 adresser.

Der er metodefrihed for tilbudsgiver, såfremt minimumskriterierne opfyldes. Hvilket betyder, at Tilbudsgiver selv vælger hvilke adresser, som Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.2.5)Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
 • Kriterie: 1. Antal adresser pr. ladeklynge der tilbydes etableret og driftet.
 • Kriterie: 2. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal point. Point tildeles pr. adresse, ikke pr. ladepunkt.
 • Kriterie: 3. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal ladepunkter pr. ladeklynge over minimumskravet
II.2.7)Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 120
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ladeklynge 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
45310000 Udførelse af elektriske installationer
31681500 Opladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31158100 Batteriopladere
65310000 Eldistribution
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af koncessioner vedr. levering, etablering og drift af offentligt tilgængeligt ladepunkter til Næstved Kommune.

Næstved Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling og den gradvise overgang fra benzin og diesel til el som drivmiddel. I den forbindelse udbydes offentligt tilgængelige ladepunkter på udvalgte adresser i Næstved Kommune.

Nærværende udbud omfatter levering, etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter. Infrastrukturen består af offentlige parkeringspladser, der bruges bredt af beboere, handlende, brugere af fritidstilbud og gæster i kommunen.

Ladeklynge 2 indeholder i alt 17 adresser.

Der er metodefrihed for tilbudsgiver, såfremt minimumskriterierne opfyldes. Hvilket betyder, at Tilbudsgiver selv vælger hvilke adresser, som Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.2.5)Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
 • Kriterie: 1. Antal adresser pr. ladeklynge der tilbydes etableret og driftet.
 • Kriterie: 2. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal point. Point tildeles pr. adresse, ikke pr. ladepunkt.
 • Kriterie: 3. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal ladepunkter pr. ladeklynge over minimumskravet
II.2.7)Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 120
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ladeklynge 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
65310000 Eldistribution
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
45310000 Udførelse af elektriske installationer
31681500 Opladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31158100 Batteriopladere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af koncessioner vedr. levering, etablering og drift af offentligt tilgængeligt ladepunkter til Næstved Kommune.

Næstved Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling og den gradvise overgang fra benzin og diesel til el som drivmiddel. I den forbindelse udbydes offentligt tilgængelige ladepunkter på udvalgte adresser i Næstved Kommune.

Nærværende udbud omfatter levering, etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter. Infrastrukturen består af offentlige parkeringspladser, der bruges bredt af beboere, handlende, brugere af fritidstilbud og gæster i kommunen.

Ladeklynge 3 indeholder i alt 17 adresser.

Der er metodefrihed for tilbudsgiver, såfremt minimumskriterierne opfyldes. Hvilket betyder, at Tilbudsgiver selv vælger hvilke adresser, som Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.2.5)Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
 • Kriterie: 1. Antal adresser pr. ladeklynge der tilbydes etableret og driftet.
 • Kriterie: 2. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal point. Point tildeles pr. adresse, ikke pr. ladepunkt.
 • Kriterie: 3. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal ladepunkter pr. ladeklynge over minimumskravet
II.2.7)Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 120
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ladeklynge 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
65310000 Eldistribution
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
45310000 Udførelse af elektriske installationer
31681500 Opladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31158100 Batteriopladere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af koncessioner vedr. levering, etablering og drift af offentligt tilgængeligt ladepunkter til Næstved Kommune.

Næstved Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling og den gradvise overgang fra benzin og diesel til el som drivmiddel. I den forbindelse udbydes offentligt tilgængelige ladepunkter på udvalgte adresser i Næstved Kommune.

Nærværende udbud omfatter levering, etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter. Infrastrukturen består af offentlige parkeringspladser, der bruges bredt af beboere, handlende, brugere af fritidstilbud og gæster i kommunen.

Ladeklynge 4 indeholder i alt 16 adresser.

Der er metodefrihed for tilbudsgiver, såfremt minimumskriterierne opfyldes. Hvilket betyder, at Tilbudsgiver selv vælger hvilke adresser, som Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.2.5)Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
 • Kriterie: 1. Antal adresser pr. ladeklynge der tilbydes etableret og driftet.
 • Kriterie: 2. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal point. Point tildeles pr. adresse, ikke pr. ladepunkt.
 • Kriterie: 3. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal ladepunkter pr. ladeklynge over minimumskravet
II.2.7)Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 120
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ladeklynge 5

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
65310000 Eldistribution
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
45310000 Udførelse af elektriske installationer
31681500 Opladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31158100 Batteriopladere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af koncessioner vedr. levering, etablering og drift af offentligt tilgængeligt ladepunkter til Næstved Kommune.

Næstved Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling og den gradvise overgang fra benzin og diesel til el som drivmiddel. I den forbindelse udbydes offentligt tilgængelige ladepunkter på udvalgte adresser i Næstved Kommune.

Nærværende udbud omfatter levering, etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter. Infrastrukturen består af offentlige parkeringspladser, der bruges bredt af beboere, handlende, brugere af fritidstilbud og gæster i kommunen.

Ladeklynge 5 indeholder i alt 17 adresser.

Der er metodefrihed for tilbudsgiver, såfremt minimumskriterierne opfyldes. Hvilket betyder, at Tilbudsgiver selv vælger hvilke adresser, som Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.2.5)Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
 • Kriterie: 1. Antal adresser pr. ladeklynge der tilbydes etableret og driftet.
 • Kriterie: 2. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal point. Point tildeles pr. adresse, ikke pr. ladepunkt.
 • Kriterie: 3. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal ladepunkter pr. ladeklynge over minimumskravet
II.2.7)Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 120
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ladeklynge 6

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
65310000 Eldistribution
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
45310000 Udførelse af elektriske installationer
31681500 Opladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31158100 Batteriopladere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af koncessioner vedr. levering, etablering og drift af offentligt tilgængeligt ladepunkter til Næstved Kommune.

Næstved Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling og den gradvise overgang fra benzin og diesel til el som drivmiddel. I den forbindelse udbydes offentligt tilgængelige ladepunkter på udvalgte adresser i Næstved Kommune.

Nærværende udbud omfatter levering, etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter. Infrastrukturen består af offentlige parkeringspladser, der bruges bredt af beboere, handlende, brugere af fritidstilbud og gæster i kommunen.

Ladeklynge 6 indeholder i alt 17 adresser.

Der er metodefrihed for tilbudsgiver, såfremt minimumskriterierne opfyldes. Hvilket betyder, at Tilbudsgiver selv vælger hvilke adresser, som Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.2.5)Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
 • Kriterie: 1. Antal adresser pr. ladeklynge der tilbydes etableret og driftet.
 • Kriterie: 2. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal point. Point tildeles pr. adresse, ikke pr. ladepunkt.
 • Kriterie: 3. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal ladepunkter pr. ladeklynge over minimumskravet
II.2.7)Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 120
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Tildelingsprocedure med forudgående offentliggørelse af en koncessionsbekendtgørelse
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kontrakten vil blive tildelt de tilbudsgivere, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som sikrer flest mulige ladestandere pr. adresse pr. ladeklynge. Vurderingen vil ske for hver enkelt delaftale. Vurderingen vil ske ud fra følgende kriterier:

1. Antal adresser pr. ladeklynge

2. Hvis lighed; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal point.

3. Hvis lighed; vil tilbuddene blive vurderet i forhold til antal ladepunkter pr. ladeklynge over minimumskravet

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 241-695635

Del V: Tildeling af koncession

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Ladeklynge 1

En koncession/en delkontrakt tildeles: ja
V.2)Tildeling af koncession
V.2.1)Dato for beslutning om tildeling af koncession:
15/02/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: PowerGo
CVR-nummer: NL8618.91.831.B.01
Postadresse: Veerdijk 40-D
By: MS Wormer
NUTS-kode: NL325 Zaanstreek
Postnummer: 1531
Land: Nederlandene
Koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om koncessionsværdi og vigtigste finansieringsvilkår (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 13 500 000.00 DKK
Koncessionens/delaftalens samlede værdi: 13 500 000.00 DKK
Indtægter fra brugernes betaling af gebyrer og bøder: 13 500 000.00 DKK

Del V: Tildeling af koncession

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Ladeklynge 2

En koncession/en delkontrakt tildeles: ja
V.2)Tildeling af koncession
V.2.1)Dato for beslutning om tildeling af koncession:
15/02/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Clever A/S
CVR-nummer: 32468349
Postadresse: Støberigade 14, 3.sal
By: København SV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om koncessionsværdi og vigtigste finansieringsvilkår (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 13 500 000.00 DKK
Koncessionens/delaftalens samlede værdi: 13 500 000.00 DKK
Indtægter fra brugernes betaling af gebyrer og bøder: 13 500 000.00 DKK

Del V: Tildeling af koncession

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Ladeklynge 3

En koncession/en delkontrakt tildeles: ja
V.2)Tildeling af koncession
V.2.1)Dato for beslutning om tildeling af koncession:
15/02/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: PowerGo
CVR-nummer: NL8618.91.831.B.01
Postadresse: Veerdijk 40-D
By: MS Wormer
NUTS-kode: NL325 Zaanstreek
Postnummer: 1531
Land: Nederlandene
Koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om koncessionsværdi og vigtigste finansieringsvilkår (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 13 500 000.00 DKK
Koncessionens/delaftalens samlede værdi: 13 500 000.00 DKK
Indtægter fra brugernes betaling af gebyrer og bøder: 13 500 000.00 DKK

Del V: Tildeling af koncession

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Ladeklynge 4

En koncession/en delkontrakt tildeles: ja
V.2)Tildeling af koncession
V.2.1)Dato for beslutning om tildeling af koncession:
15/02/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: PowerGo
CVR-nummer: NL8618.91.831.B.01
Postadresse: Veerdijk 40-D
By: MS Wormer
NUTS-kode: NL325 Zaanstreek
Postnummer: 1531
Land: Nederlandene
Koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om koncessionsværdi og vigtigste finansieringsvilkår (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 13 500 000.00 DKK
Koncessionens/delaftalens samlede værdi: 13 500 000.00 DKK
Indtægter fra brugernes betaling af gebyrer og bøder: 13 500 000.00 DKK

Del V: Tildeling af koncession

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Ladeklynge 5

En koncession/en delkontrakt tildeles: ja
V.2)Tildeling af koncession
V.2.1)Dato for beslutning om tildeling af koncession:
15/02/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Clever A/S
CVR-nummer: 32468349
Postadresse: Støberigade 14, 3.sal
By: København SV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om koncessionsværdi og vigtigste finansieringsvilkår (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 13 500 000.00 DKK
Koncessionens/delaftalens samlede værdi: 13 500 000.00 DKK
Indtægter fra brugernes betaling af gebyrer og bøder: 13 500 000.00 DKK

Del V: Tildeling af koncession

Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Ladeklynge 6

En koncession/en delkontrakt tildeles: ja
V.2)Tildeling af koncession
V.2.1)Dato for beslutning om tildeling af koncession:
15/02/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: PowerGo
CVR-nummer: NL8618.91.831.B.01
Postadresse: Veerdijk 40-D
By: MS Wormer
NUTS-kode: NL325 Zaanstreek
Postnummer: 1531
Land: Nederlandene
Koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om koncessionsværdi og vigtigste finansieringsvilkår (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 13 500 000.00 DKK
Koncessionens/delaftalens samlede værdi: 13 500 000.00 DKK
Indtægter fra brugernes betaling af gebyrer og bøder: 13 500 000.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023