Roba - 159611-2019

05/04/2019    S68    - - Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Spremnici

2019/S 068-159611

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 035-078295)

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
85828625994
Radnička cesta 80
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Ondina Pičulin
Telefon: +385 15391807
E-pošta: ondina.piculin@fzoeu.hr
Telefaks: +385 15391800
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.fzoeu.hr

Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Referentni broj: E-VV-12/2018/R4
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44611000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/04/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 035-078295

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 12/04/2019
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 17/04/2019
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 12/04/2019
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 17/04/2019
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: