Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bygge og anlæg - 159835-2023

17/03/2023    S55

Danmark-Sønderborg: Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg

2023/S 055-159835

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2023/S 050-146520)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29189776
Postadresse: Rådhustorvet 10
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Poul Nissen
E-mail: pon@hoffmann.dk
Telefon: +45 60123757
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sonderborg.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nordborg Resort Anlæg - Pier

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45240000 Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende entreprise Nordborg Ferieresort Pier omhandler etablering af oplevelsespier som strækker sig ca. 140 meter ud fra kysten. Piren er trekantformet med 2 ben som starter på skråningstop på land og ender i en spids hvor benene mødes ca. 140 meter fra kysten. Fra tilslutningen på land, falder gangarealet som en rampe til det nedre niveau i kote 2.8, herefter er der et nedre niveau samt en rampe til et øver niveau i kote 5.6.

Piren opbygges på rammede stålpæle med overliggende stålrammer hvorpå opbygning af trædæk m.m. opbygges.

Der etableres trapper for adgang til hhv. strand og vand.

Projektet indeholder endvidere 2 flydepontoner, hvor den ene placeres i det beskyttede område mellem de 2 ben, og den anden placeres på pirens yderside fri af piren

Udbuddet gennemføres af Hoffmann A/S på vegne af Sønderborg kommune efter fuldmagtsmodellen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 050-146520

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: I.3
I stedet for:

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/102014/tender/

tender/11571

Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://build.dalux.com/client/102014/tender/

tender/11571

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse

Læses:

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/en-us/public/tender/TID-21571

Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://build.dalux.com/client/en-us/public/tender/TID-21571

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse

Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 05/04/2023
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 14/04/2023
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 05/04/2023
Tidspunkt: 14:00
Læses:
Dato: 14/04/2023
Tidspunkt: 14:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: