Tjenesteydelser - 160656-2022

28/03/2022    S61

Danmark-Hillerød: System- og supporttjenester

2022/S 061-160656

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Bernhard
E-mail: cb@atp.dk
Telefon: +45 70111213
Fax: +45 48204800
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/175605150.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af UDK Debitor - Informationsmøde

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72250000 System- og supporttjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med genudbuddet af UDK Debitor planlægger ATP et samlet genudbud af drift, support, vedligehold og videreudvikling af Debitor.

Som led i forberedelsen af genudbuddet af UDK Debitor gennemfører ATP et informationsmøde med udgangspunkt i udvalgte temaer.

Informationsmødet finder sted mandag den 4. april 2022 kl. 11:00-12:30 på adressen Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Hvis I er interesserede i at deltage i informationsmødet, bedes I venligst bekræfte jeres deltagelse seneste onsdag den 30. marts 2022 via kommunikationsmodulet i Mercell. I bedes i den forbindelse oplyse deltagernes navn og kontaktoplysninger. Deltagerne vil efterfølgende modtage yderligere praktisk information om mødet.

Af hensyn til mødedeltagernes sikkerhed må hver leverandør maksimalt tilmelde to deltagere. ATP forbeholder sig ret til at afvise ikke-tilmeldte deltagere, hvis dette måtte være nødvendigt for at sikre tilstrækkelig afstand i lokalet. 

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72253000 Help-desk og støttetjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72315200 Drift af datanetværk
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ATP opfordrer interesserede leverandører til at deltage i informationsmødet. Det vil være muligt at stille spørgsmål under informationsmødet.

ATP forbeholder sig ret til at indkalde én eller flere interesserede leverandører til en uddybende dialog med henblik på yderligere afklaringer inden offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/04/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2022