Tjenesteydelser - 160663-2022

28/03/2022    S61

Danmark-København: Sundhedsvæsen i øvrigt

2022/S 061-160663

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Fahim Saber
E-mail: FahimMohammad.Saber@krfo.dk
Telefon: +45 72554339
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=327036&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kommende udbud af misbrugsbehandling i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det forestående udbud omhandler behandling af stof- og alkoholmisbrug for indsatte i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel. Behandlingen omfatter ambulante behandlingstilbud til hashmisbrugere, brugere af øvrige rusmidler, drift af en døgnbehandlingsafdeling for misbrugere af stoffer og alkohol samt efterbehandling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33693300 Afhængighedsbehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende bekendtgørelse igangsætter ikke selve udbuddet. Formålet med bekendtgørelsen er, at sende udbudsmaterialet i høring blandt potentielle tilbudsgivere og give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input og kommentarer til Kriminalforsorgens foreløbige udkast til udbudsmaterialet.

Kriminalforsorgen ønsker at potentielle tilbudsgivere leverer konkrete skriftlige input og/eller kommentarer til Kriminalforsorgens foreløbige udkast til udbudsmaterialet, herunder særligt hvad angår Kontraktbilag 2 - Løsningsbeskrivelse.

Ønske om rekvirering af udkast til udbudsmaterialet kan ske ved henvendelse til:

Udbudskonsulent, Fahim Saber på mail: FahimMohammad.Saber@krfo.dk

Skriftlige input og kommentarer af evt. udbudsmateriale skal sendes til:

Udbudskonsulent, Fahim Saber på mail: FahimMohammad.Saber@krfo.dk senest den 7. april 2022.

Øvrige opmærksomhedspunkter:

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i høringsfasen accepterer, at ordregiver kan anvende alle indkomne oplysninger i ordregivers udbudsmateriale.

Det bemærkes, at ordregiver ikke er forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v.

Ordregiver vil dog vurdere hensigtsmæssigheden af alle kommentarer og ændringsforslag, herunder de juridiske og kommercielle konsekvenser. Høringsfasen har alene til formål at give ordregiver mere viden om, hvad der findes af løsninger på markedet og evt. få input til udkast til udbudsmaterialet for at sikre, at den kommende kontrakt bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, og som afspejler brugernes behov og markedet i øvrigt.

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af udkastet til udbudsmateriale accepterer, at ordregiver kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller kan offentliggøre det i anonymiseret form. Ordregiver opfordrer derfor til ikke at afgive fortrolige oplysninger.

Alle oplysninger og materialer er udtryk for ordregivers foreløbige udkast. Ordregiver forbeholder sig således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af høringsfasen.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
09/05/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2022