Varer - 161287-2020

06/04/2020    S68

Danmark-Rønne: Landbrugsmaskiner

2020/S 068-161287

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Rasch Pedersen
E-mail: mette.rasch.pedersen@brk.dk
Telefon: +45 56921041
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/126102504.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/126102504.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/126102504.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på levering af kantklipperudstyr og reservedele til pleje af grønne områder i Bornholms Regionskommune

Sagsnr.: 83.11.00G01-0063
II.1.2)Hoved-CPV-kode
16000000 Landbrugsmaskiner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af fabriksnyt rabatklippeudstyr til klipning af grøft og vejkanter samt reservedele i perioden 2020 - 2024.

Udstyret skal bruges til rabatklipning langs grøfter og vejstrækninger og leveres så det er klart til ibrugtagning pr. 1. september 2020, reservedele skal kunne leveres indtil kontraktens udløb 2024.

Klippemateriellet skal monteres på ordregivers egne traktorer.

Købet af klippeudstyr vil blive leasingfinansieret gennem ordregivers leasingpartner.

Ordregiver har valgt at opdele kontrakten i 5 delaftaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Levering af 1 stk. 6 meter klippearm med klippehoved

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
16000000 Landbrugsmaskiner
16600000 Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug
16810000 Dele til landbrugsmaskiner
16820000 Dele til skovbrugsmaskiner
34390000 Tilbehør til traktorer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af fabriksnyt rabatklippeudstyr til klipning af grøft og vejkanter samt reservedele i perioden 2020 - 2024.

Udstyret skal bruges til rabatklipning langs grøfter og vejstrækninger og leveres så det er klart til ibrugtagning pr. 1. september 2020, reservedele skal kunne leveres indtil kontraktens udløb 2024.

Klippemateriellet skal monteres på ordregivers egne traktorer.

Købet af klippeudstyr vil blive leasingfinansieret gennem ordregivers leasingpartner.

Delaftale 1 omfatter levering af 1 stk. 6 meter klippearm med klippehoved samt tilknyttede serviceydelse i form af:

— Montage af disse på ordregivers traktorer

— Reservedele i kontraktperioden.

For alle delaftalerne er gældende, at montering af udstyr, kan foregå på ordregivers værksted hos vej, park og anlæg.

Alt klippeudstyr skal være monteret på ordregivers traktorer og være køreklart senest 1. september 2020.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 24/06/2020
Slut: 23/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Levering af 1 stk. 7 meter armklipper med klippehoved

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
16000000 Landbrugsmaskiner
16600000 Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug
16810000 Dele til landbrugsmaskiner
16820000 Dele til skovbrugsmaskiner
34390000 Tilbehør til traktorer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af fabriksnyt rabatklippeudstyr til klipning af grøft og vejkanter samt reservedele i perioden 2020 - 2024.

Udstyret skal bruges til rabatklipning langs grøfter og vejstrækninger og leveres så det er klart til ibrugtagning pr. 1. september 2020, reservedele skal kunne leveres indtil kontraktens udløb 2024.

Klippemateriellet skal monteres på ordregivers egne traktorer.

Købet af klippeudstyr vil blive leasingfinansieret gennem ordregivers leasingpartner.

Delaftale 2 omfatter levering af 1 stk. 7 meter armklipper med klippehoved samt tilknyttede serviceydelse i form af:

— Montage af disse på ordregivers traktorer

— Reservedele i kontraktperioden.

For alle delaftalerne er gældende, at montering af udstyr, kan foregå på ordregivers værksted hos vej, park og anlæg.

Alt klippeudstyr skal være monteret på ordregivers traktorer og være køreklart senest 1. september 2020.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 24/06/2020
Slut: 23/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 - Levering af 2 stk. frontmonterede klippere

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
16000000 Landbrugsmaskiner
16600000 Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug
16810000 Dele til landbrugsmaskiner
16820000 Dele til skovbrugsmaskiner
34390000 Tilbehør til traktorer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af fabriksnyt rabatklippeudstyr til klipning af grøft og vejkanter samt reservedele i perioden 2020 - 2024.

Udstyret skal bruges til rabatklipning langs grøfter og vejstrækninger og leveres så det er klart til ibrugtagning pr. 1. september 2020, reservedele skal kunne leveres indtil kontraktens udløb 2024.

Klippemateriellet skal monteres på ordregivers egne traktorer.

Købet af klippeudstyr vil blive leasingfinansieret gennem ordregivers leasingpartner.

Delaftale 3 omfatter levering af 2 stk. frontmonterede klippere samt tilknyttede serviceydelse i form af:

— Montage af disse på ordregivers traktorer

— Reservedele i kontraktperioden.

For alle delaftalerne er gældende, at montering af udstyr, kan foregå på Ordregivers værksted hos vej, park og anlæg.

Alt klippeudstyr skal være monteret på ordregivers traktorer og være køreklart senest 1. september 2020.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 24/06/2020
Slut: 23/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 - Levering af 1 stk. kantpæleklipper

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
16000000 Landbrugsmaskiner
16600000 Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug
16810000 Dele til landbrugsmaskiner
16820000 Dele til skovbrugsmaskiner
34390000 Tilbehør til traktorer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af fabriksnyt rabatklippeudstyr til klipning af grøft og vejkanter samt reservedele i perioden 2020 - 2024.

Udstyret skal bruges til rabatklipning langs grøfter og vejstrækninger og leveres så det er klart til ibrugtagning pr. 1. september 2020, reservedele skal kunne leveres indtil kontraktens udløb 2024.

Klippemateriellet skal monteres på ordregivers egne traktorer.

Købet af klippeudstyr vil blive leasingfinansieret gennem ordregivers leasingpartner.

Delaftale 4 omfatter levering af 1 stk. kantpæleklipper med klippehoved samt tilknyttede serviceydelse i form af:

— Montage af disse på ordregivers traktorer.

— Reservedele i kontraktperioden.

For alle delaftalerne er gældende, at montering af udstyr, kan foregå på ordregivers værksted hos vej, park og anlæg.

Alt klippeudstyr skal være monteret på ordregivers traktorer og være køreklart senest 1. september 2020.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 24/06/2020
Slut: 23/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 - Levering af 1 stk. 4-5 meter arm med klippehoved

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
16000000 Landbrugsmaskiner
16600000 Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug
16810000 Dele til landbrugsmaskiner
16820000 Dele til skovbrugsmaskiner
34390000 Tilbehør til traktorer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af fabriksnyt rabatklippeudstyr til klipning af grøft og vejkanter samt reservedele i perioden 2020 - 2024.

Udstyret skal bruges til rabatklipning langs grøfter og vejstrækninger og leveres så det er klart til ibrugtagning pr. 1. september 2020, reservedele skal kunne leveres indtil kontraktens udløb 2024.

Klippemateriellet skal monteres på ordregivers egne traktorer.

Købet af klippeudstyr vil blive leasingfinansieret gennem ordregivers leasingpartner.

Delaftale 5 omfatter levering af 1 stk. 4-5 meter arm med klippehoved samt tilknyttede serviceydelse i form af:

— Montage af disse på ordregivers traktorer

— Reservedele i kontraktperioden.

For alle delaftalerne er gældende, at montering af udstyr, kan foregå på ordregivers værksted hos vej, park og anlæg.

Alt klippeudstyr skal være monteret på ordregivers traktorer og være køreklart senest 1. september 2020.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 24/06/2020
Slut: 23/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Tilbudsgivers resultat før skat for det seneste afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel:

Egenkapital × 100 / Aktiver

— Tilbudsgivers dækningssum for sin erhvervs- og produktansvarsforsikring

— Under øvrige økonomiske og finansielle krav skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgivers skal have positivt resultat før skat i det seneste afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers skal have en positiv soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på 5 000 000 DKK for personskade og 10 000 000 DKK for tingsskade pr. år

— Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/05/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020