Tjenesteydelser - 162471-2017

29/04/2017    S84    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Teknisk sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under de følgende direktiver: ATEX-, maskin-, EMC-, elevator-, PED-/SPVD- og gasapparatdirektivet

2017/S 084-162471

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C — Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Postadresse: avenue d'Auderghem 45, Office BREY 10/124
By: Brussels
NUTS-kode: BE10
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under de følgende direktiver: ATEX-, maskin-, EMC-, elevator-, PED-/SPVD- og gasapparatdirektivet.

Sagsnr.: 608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Parti 1: ATEX-direktivet: teknisk sekretariat for gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.

Parti 2: maskindirektivet: teknisk sekretariat for gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17.5.2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF.

Parti 3: EMC-direktivet: teknisk sekretariat for gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU.

Parti 4: elevatordirektivet: teknisk sekretariat for gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.

Parti 5: direktivet om trykbærende udstyr: teknisk sekretariat for gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet.

Parti 6: gasapparatdirektivet: teknisk sekretariat for gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF af 30.11.2009 om gasapparater og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9.3.2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 950 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Potentielt eksplosiv atmosfære (ATEX) — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet, undtagen Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 110 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan fornys 3 gange for en periode på 12 måneder, men kun efter udtrykt skriftlig aftale mellem begge parter før betaling af saldoen. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det beløb, der er nævnt ovenfor, er for en samlet varighed på højst 4 år. Anslået værdi pr. år er 27 500 EUR.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Maskindirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet, undtagen Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17.5.2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 164 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan fornys 3 gange for en periode på 12 måneder, men kun efter udtrykt skriftlig aftale mellem begge parter før betaling af saldoen. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det beløb, der er nævnt ovenfor, er for en samlet varighed på højst 4 år. Anslået værdi pr. år er 41 000 EUR.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Elektromagnetisk kompatibilitet — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet, undtagen Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan fornys 3 gange for en periode på 12 måneder, men kun efter udtrykt skriftlig aftale mellem begge parter før betaling af saldoen. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det beløb, der er nævnt ovenfor, er for en samlet varighed på højst 4 år. Anslået værdi pr. år er 35 000 EUR.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Elevatordirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet, undtagen Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 188 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan fornys 3 gange for en periode på 12 måneder, men kun efter udtrykt skriftlig aftale mellem begge parter før betaling af saldoen. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det beløb, der er nævnt ovenfor, er for en samlet varighed på højst 4 år. Anslået værdi pr. år er 47 000 EUR.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Direktivet om trykbærende udstyr (PED) — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU og direktivet om simple trykbeholdere — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet, undtagen Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af overensstemmelsesvurderingsorganer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 188 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan fornys 3 gange for en periode på 12 måneder, men kun efter udtrykt skriftlig aftale mellem begge parter før betaling af saldoen. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det beløb, der er nævnt ovenfor, er for en samlet varighed på højst 4 år. Anslået værdi pr. år er 47 000 EUR.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Gasapparatdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF) og gasapparatforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426)

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet, undtagen Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af bemyndigede organer, der er oprettet under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF af 30.11.2009 om gasapparater. Det samme tekniske sekretariat skal endvidere på tilsvarende måde bistå koordineringsgruppen for de bemyndigede organer med relation til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9.3.2016 om gasapparater og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF og sikre kontinuitet i samarbejdet mellem de bemyndigede organer i henhold til den forordning, som skal ophæve gasapparatdirektivet fuldt ud pr. 21.4.2018.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan fornys 3 gange for en periode på 12 måneder, men kun efter udtrykt skriftlig aftale mellem begge parter før betaling af saldoen. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det beløb, der er nævnt ovenfor, er for en samlet varighed på højst 4 år. Anslået værdi pr. år er 40 000 EUR.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/06/2017
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C, Unit C3, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes meddele dette ved fremsendelse af en e-mail til GROW-C-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu mindst 48 timer i forvejen. Meddelelsen skal underskrives af en bemyndiget ansat hos tilbudsgiveren. Tilbudsgivere, der afgiver et bud og ikke var til stede ved åbningen, kan anmode om at få oplyst, om deres tilbud er gyldigt samt identiteten af de andre tilbudsgivere.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, på den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2017