Tjenesteydelser - 162992-2020

07/04/2020    S69

Slovakiet-Bratislava: Rammeaftale om tilrettelæggelse af offentlige arrangementer i Bratislava

2020/S 069-162992

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.BR — Bratislava — Representation Slovakia
Postadresse: Palisady 29
By: Bratislava
NUTS-kode: SK010 Bratislavský kraj
Postnummer: 811 06 Staré Mesto
Land: Slovakiet
E-mail: COMM-REP-SK-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6039
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6039
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om tilrettelæggelse af offentlige arrangementer i Bratislava

Sagsnr.: COMM/BTS/2020/OP/0002
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79952000 Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrahenten er ansvarlig for levering af en bred vifte af ydelser og dertil knyttede varer med relation til tilrettelæggelsen af arrangementer på vegne af den ordregivende myndighed. I forbindelse med denne kontrakt er et arrangement en begivenhed med flere deltagere inden for et mødested eller uden for et mødested med et fastlagt program. Andre tjenesteydelser kan tilknyttes, såsom promovering, værtskab, catering, web-streaming osv.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 040 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79952000 Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: SK SLOVENSKO
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammekontrakt vedrørende tilrettelæggelse af offentlige arrangementer i Bratislava.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 040 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/05/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Oplysninger om det nøjagtige sted vil blive givet på et senere tidspunkt via eTendering afhængigt af situationen på det pågældende tidspunkt i forbindelse med Coronavirus-udbruddet. Hvis den fysiske åbning er:

— mulig, vil den offentlige åbning blive afholdt i repræsentationens lokaler i Bratislava

— ikke er mulig, kan åbningen organiseres via videokonference eller ikke afholdes offentligt.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Hvis det ikke er muligt at tilrettelægge en offentlig åbning, vil tilbudsgiverne blive behørigt underrettet om resultatet af åbningen senest 3 arbejdsdage efter datoen for åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2020