Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 162997-2020

07/04/2020    S69

Luksemburg-Luxembourg: Studija za podršku ocjeni strateškog okvira EU-a o zdravlju i zaštiti na radu 2014.-2020.

2020/S 069-162997

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 057-134702)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.B.3 — Health and Safety
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Authorising Officer by Sub-Delegation
E-pošta: empl-vt-2020-015@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija za podršku ocjeni strateškog okvira EU-a o zdravlju i zaštiti na radu 2014.-2020.

Referentni broj: EMPL/LUX/2020/OP/0004
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79411000 Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovaj je poziv na nadmetanje za vanjsku i nezavisnu studiju za podršku ocjeni strateškog okvira EU-a o zdravlju i zaštiti na radu 2014.-2020.

Studija mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na ocjenu definiranu smjernicama za bolje reguliranje i alatima u područjima navedenim u pozadinskom odjeljku.

Studija će obuhvatiti mjere koje su različiti dionici poduzeli na nacionalnoj razini i razini EU-a, uključujući UK, kao odgovor na strateški okvir EU-a o zdravlju i zaštiti na radu, 2014.-2020., te će se procijeniti utjecaj strateškog okvira EU-a na zdravlje i zaštitu na radu, 2014.-2020. Studija će ocijeniti u kojoj su mjeri postignuti opći i posebni ciljevi, odnosno kakav je bio učinak postavljenih ključnih strateških ciljeva i raspona mjera za promicanje zdravlja i sigurnosti radnika.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/04/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 057-134702

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 24/04/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 08/05/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 27/04/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 11/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: