Tjenesteydelser - 170253-2022

01/04/2022    S65

Danmark-Aalborg: Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester

2022/S 065-170253

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Niels Bohrs Vej 20
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Fitzhugh
E-mail: Vifit@vd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejdirektoratet.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vintertjeneste

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet annullerede den 3. marts 2022 udbud af vintertjeneste med henblik på at gennemføre visse ændringer og tilpasninger af udbudsmaterialet. Vejdirektoratet påtænker at gennemføre et snarligt genudbud med offentliggørelse primo april 2022. Udbuddet omfatter en række delkontrakter om udførelse af vintertjeneste på statsvejnettet i form af glatførebekæmpelse og snerydning med samtidig glatførebekæmpelse indenfor bestemte geografiske områder.

__

Vejdirektoratet inviterer interesserede aktører til informationsmøde, jf. del II.2.4 nedenfor.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
90630000 Isrydning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vejdirektoratet inviterer interesserede aktører til informationsmøde, der er planlagt til afholdelse umiddelbart efter udbuddet offentliggørelse.

På mødet vil der blive givet en præsentation af udbuddet og være adgang til at stille spørgsmål.

Der afholdes to identiske møder den:

- 20. april 2022 kl. 10.00 - 13.00 på Scandic Bygholm Park, Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

- 21. april 2022 kl. 10.00 - 13.00 på Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af møderne vil efterfølgende blive vedlagt udbudsmaterialet på Vejdirektoratets udbudsportal.

Tilmelding til informationsmøde skal ske via e-mail til sbb@vd.dk senest den 13. april 2022 kl. 13.00.

Ved tilmelding bedes følgende oplyst:

- Firmanavn

- Antal deltagere

- Mødedato (20. eller 21. april)

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/04/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/03/2022