Radovi - 170273-2021

Submission deadline has been amended by:  408462-2021
TINazivHrvatska-Sisak: Građevinski radovi na osnovnim školama
NDBroj objave obavijesti170273-2021
PDDatum objave06/04/2021
OJBroj izdanja SL S-a66
TWMjesto/grad kupcaSISAK
AUSlužbeno ime kupcaGrad Sisak (08686015790)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca3 - Jedinice lokalne ili regionalne samouprave
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan01/04/2021
DTRok za podnošenje17/08/2021
NCVrsta ugovora1 - Radovi
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)45214210 - Građevinski radovi na osnovnim školama
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR
IAInternetska adresa (URL)www.sisak.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU