Tjenesteydelser - 172591-2022

01/04/2022    S65

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2022/S 065-172591

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Rathleff Jensen
E-mail: LRJS@BANE.dk
Telefon: +45 50419041
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om drift af datacenter og logisk netværk

Sagsnr.: 2022-5954
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Banedanmark planlægger at udbyde en kontrakt vedrørende drift og vedligeholdelse af datacenter og logisk netværk samt Service Desk og Serviceintegratorfunktion.

Nærværende vejledende periodisk bekendtgørelse er fremsendt med henblik på at gøre markedet opmærksom på et kommende udbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72250000 System- og supporttjenester
72253000 Help-desk og støttetjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72700000 Datamatnetværkstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark planlægger at udbyde en kontrakt vedrørende drift og vedligeholdelse af datacenter og logisk netværk samt Service Desk og Serviceintegratorfunktion.

Kontrakten omfatter drift og vedligeholdelse af infrastruktur og applikationer som understøtter jernbanedriften. Infrastruktur og applikationer omfatter flere datacentre, herunder servere og applikationer, et landsdækkende logisk netværk (eksklusiv HW som udbydes separat) samt funktionerne Service Desk og Serviceintegrator.

Leverandøren skal kunne drifte fysiske og virtuelle servere og applikationer samt et landsdækkende logisk netværk, omfattende firewalls, routere, switche, trådløse accesspunkter og DWDM-udstyr.

Leverandøren skal endvidere være ansvarlig for en Service Desk og en Serviceintegrator som varetager den driftsmæssige kontakt til Banedanmarks mange leverandører og samarbejdspartnere indenfor den samlede IT-infrastruktur, som understøtter jernbanedriften samt sikre sammenhæng imellem disse leverandørers forskellige ydelser.

Leverandøren skal kunne udbedre fejl 24/7.

Banedanmark har ved bekendtgørelserne 2021/S 230-607007, 2021/S 230-607009 og 2021/S 230-607008 offentliggjort vejledende periodiske bekendtgørelser om samme udbud. Det bemærkes i den sammenhæng, at Banedanmark på baggrund af den afholdte markedsdialog påtænker at tilpasse omfanget af ydelserne i Kontrakten, jf. beskrivelsen ovenfor.

Banedanmark ønsker på den baggrund at give interesserede virksomheder muligheden for en orientering om de foretagne tilpasninger i udbuddet. Interesserede virksomheder bedes kontakte Banedanmark via besked-modulet på EU-Supply, hvorefter Banedanmark vil invitere interesserede virksomheder til et dialogmøde hos Banedanmark. Banedanmark forventer, at møderne afholdes i uge 14 og uge 16.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/05/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Proceduren forventes gennemført som et udbud med forhandling.

Udvælgelsen af ansøgere sker på baggrund af en prækvalifikationsproces.

Det forventes, at der i udbudsbekendtgørelsen vil blive stillet mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet samt krav til referencer i relation til teknisk og faglig kapacitet.

Det kan være relevant at danne konsortier eller anden sammenslutning af virksomheder med henblik på deltagelse i udbuddet.

I relation til punkt. I.1) bemærkes, at udbuddet forventes at blive et fælles udbud.

Det forventes at den årlige kontraktværdi udgør cirka 25 mio. kr. pr. år. Beløbet udgør et nuværende skøn, baseret delvist på det historiske forbrug i den eksisterende løsning, delvist på forventet forbrug i den nye løsning med indregnede forventede effektiviseringer og besparelser. Værdien angives dog endeligt i udbudsbekendtgørelsen.

I relation til punkt II.3) bemærkes, at den angivne dato den 2. maj 2022 er et udtryk for den forventede offentliggørelsesdato på nuværende tidspunkt.

Yderligere oplysninger og kontraktvilkår vil fremgå af udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/03/2022