Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 173711-2017

10/05/2017    S89

Belgija-Bruxelles: Zdravstveno osiguranje i osiguranje od povećanog rizika za osoblje misija ZSOP-a, PPEU-ova i pripremnih misija

2017/S 089-173711

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska unija, koju predstavlja Europska komisija (Služba za instrumente vanjske politike) i osobe kojima je povjerena provedba specifičnih aktivnosti u skladu s glavom V Ugovora o Europskoj uniji
Poštanska adresa: FPI.3 — EEAS 01/296
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/foreign-policy-instruments_en
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EULEX Kosovo
Poštanska adresa: St. Muharrem Fejza, PO Box 268
Mjesto: Pristina
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 10000
Država: Kosovo
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eulex-kosovo.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUMM Georgia
Poštanska adresa: Krtsanisi Street 49
Mjesto: Tbilisi
NUTS kod: 00 Not specified
Država: Gruzija
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eumm.eu/en/home
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUSR for Kosovo
Poštanska adresa: Kosova street 1, PO Box 331
Mjesto: Pristina
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 100000
Država: Kosovo
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/1386/About%20the%20EU%20Office%20in%20Kosovo%20/EUSR
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUCAP Somalia
Poštanska adresa: Aden Abdulle International Airport
Mjesto: Mogadishu
NUTS kod: 00 Not specified
Država: Somalija
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.eucap-nestor.eu/en/xpl3jcydxnknnu50
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUCAP Sahel Niger
Poštanska adresa: Boulevard du Zarmaganda
Mjesto: Niamey
NUTS kod: 00 Not specified
Država: Niger
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_fr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUCAP Sahel Mali
Poštanska adresa: Route Nationale 5, Sébénikoro
Mjesto: Bamako
NUTS kod: 00 Not specified
Država: Mali
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://eucap-sahel-mali.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUBAM Rafah
Poštanska adresa: 6 HaRakon Street
Mjesto: Ramat Gan
NUTS kod: 00 Not specified
Država: Izrael
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eubam-rafah.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUPOL COPPS
Poštanska adresa: PO Box 1085
Mjesto: Jerusalem
NUTS kod: 00 Not specified
Država: Izrael
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://eupolcopps.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUBAM Libya
Mjesto: Tripoli
NUTS kod: 00 Not specified
Država: Libija
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya_en
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUAM Ukraine
Poštanska adresa: Volodymyrskyi descent 4
Mjesto: Kyiv
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 01001
Država: Ukrajina
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.euam-ukraine.eu/en/home
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUSR for the Middle East Peace Process
Poštanska adresa: EEAS 01/296
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+Middle+East+Peace+Process
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUSR Afghanistan
Poštanska adresa: C/O EU Delegation
Mjesto: Kabul
NUTS kod: 00 Not specified
Država: Afganistan
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+in+Afghanistan
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUSR in Bosnia and Herzegovina
Poštanska adresa: c/o EU Delegation
Mjesto: Sarajevo
NUTS kod: 00 Not specified
Država: Bosna i Hercegovina
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+in+Bosnia+and+Herzegovina
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUSR for Central Asia
Poštanska adresa: EEAS
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+Central+Asia
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUSR for the Horn of Africa
Poštanska adresa: EEAS
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+Horn+of+Africa
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUSR for Human Rights
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+Human+Rights
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUSR Sahel
Poštanska adresa: EEAS
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+Sahel
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUSR for South Caucasus and the Crisis in Georgia
Poštanska adresa: EEAS
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+south+Caucasus+and+the+crisis+in+Georgia
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Pravo Unije, nadopunjeno, po potrebi, belgijskim pravom.

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2450
Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:
Službeni naziv: Europska komisija, Foreign Policy Instruments, Unit FPI.3
Poštanska adresa: EEAS 01/296
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Head of Unit
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/tenders_en.htm
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europska komisija, Foreign Policy Instruments, for the attention of the Head of Unit
Poštanska adresa: FPI.3 — EEAS 01/296
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/foreign-policy-instruments_en
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od povećanog rizika za osoblje misija ZSOP-a, PPEU-ova i pripremnih misija

II.1.2)Glavna CPV oznaka
66511000 Usluge životnog osiguranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet budućeg postupka nadmetanja je sklapanje okvirnog ugovora za pružanje zdravstvenog osiguranja te standardnog osiguranja i osiguranja od povećanog rizika za pokrivanje otprilike 1 600 članova međunarodnog osoblja i oko 120 članova lokalnog osoblja koje provodi djelovanja ZSOP-a (trenutačno 9 misija ZSOP-a i 9 PPEU-ova); i 0–1 pripremna misija godišnje od kojih svaka zapošljava 5 do 15 osoba, godišnje.

Osiguranjem će se obuhvatiti rizici povezani s medicinskom skrbi, slučajnom smrti i invaliditetom, evakuacijom i repatrijacijom, otmicom i nezakonitim zadržavanjem, zaštitom prihoda, pomoći, prtljagom i civilnom odgovornosti.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66512000 Usluge osiguranja od nezgode i usluge zdravstvenog osiguranja
66512200 Usluge zdravstvenog osiguranja
66512220 Usluge medicinskog osiguranja
66513100 Usluge osiguranja troškova pravne zaštite
66514100 Usluge osiguranja u prijevozu
66516000 Usluge osiguranja od odgovornosti
66515410 Usluge osiguranja od financijskih gubitaka
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Diljem svijeta.

II.2.4)Opis nabave:

Polica obuhvaća:

— medicinsku skrb,

— slučajnu smrt i invaliditet: smrt, trajni invaliditet, trajni djelomični invaliditet,

— evakuaciju i repatrijaciju: transport u prikladni medicinski centar (evakuacija), repatrijacija, repatrijacija trupla,

— otmicu i nezakonito zadržavanje/kidnapiranje,

— zaštitu prihoda,

— pomoć, prtljagu i civilnu odgovornost.

Dijelovi pojedinačne police/cjeloviti paket: osiguranje se može uzeti za cjeloviti paket ili za 1 ili više pojedinačnih dijelova police.

Mora se pružiti pokriće za ovisne članove obitelji osigurane osobe. Ovo će proširenje biti neobavezno za osiguranu osobu te ga plaća osigurana osoba. Ovo pokriće mora obuhvaćati sljedeće pojedinačne police:

— medicinsku skrb,

— slučajnu smrt i invaliditet: smrt, trajni invaliditet, trajni djelomični invaliditet,

— evakuaciju i repatrijaciju: transport u prikladni medicinski centar (evakuacija), repatrijacija, repatrijacija trupla,

— otmicu i nezakonito zadržavanje/kidnapiranje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Komisija će potpisati okvirni ugovor s 1 ugovarateljem za zdravstveno osiguranje i osiguranje od povećanog rizika u trajanju od 24 mjeseca i 2 moguća obnavljanja, svako po 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Zajednička vanjska i sigurnosna politika.
II.2.14)Dodatni podaci

Javni naručitelj može produljiti okvirni ugovor u skladu s člankom 114.a stavkom 3. Financijske uredbe i člankom 134. stavkom 1. točkom (e) Pravila primjene.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

— Dokaz da je natjecatelj (ili 1 član konzorcija) registriran kao poduzeće koje je službeno ovlašteno za pružanje usluga osiguranja prema Direktivi (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20.1.2016 o distribuciji osiguranja (preinačeni tekst).

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Kako je objašnjeno u opisu projekta.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: Članak 114.a stavak 3. Financijske uredbe i članak 134. stavak 1. točka (e) pravila primjene.
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 019-031003
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/06/2017
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/07/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Zgrada EEAS-a, Floor: 1, Room number: LOI A591, rond-point Schuman 9A, 1000 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice svojih predstavnika barem 3 radna dana unaprijed na: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu

U suprotnom, javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup svojim prostorima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
VI.3)Dodatni podaci:

Ponude ne mogu biti poslane e-poštom. Ponuditelji moraju koristiti sredstva podnošenja navedena u točki 2. poziva na nadmetanje.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: general.court.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/04/2017