Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 173873-2014

TINazivBelgija-Bruxelles: Studija o mjerenju ekonomskog učinka „računalstva u oblaku” u Europi — SMART 2014/0031
NDBroj objave obavijesti173873-2014
PDDatum objave24/05/2014
OJBroj izdanja SL S-a100
TWMjesto/grad kupcaBRUXELLES
AUSlužbeno ime kupcaEuropska komisija, OU Komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologija
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupcaBE
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aEuropska komisija
DSDokument je poslan14/05/2014
DTRok za podnošenje16/07/2014
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja
73220000 - Usluge savjetovanja na području razvoja
IAInternetska adresa (URL)http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
DIPravna osnovaKlasična direktiva 2004/18/EZ